Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Y tế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 33/LCT 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)
2 32/LCT 08/08/2022 Lịch làm việc tuần lễ 32 năm 2022 ( từ ngày 01/8 đến 07/8/2022)
3 31/LCT 02/08/2022 Lịch làm việc tuần lễ 31 năm 2022 ( từ ngày 01/8 đến 07/8/2022)
4 30/LCT 25/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 năm 2022 (từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022)
5 29/LCT 18/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 29 năm 2022 (từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2022)
6 28/LCT 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 năm 2022 (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022)
7 27/LCT 04/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 năm 2022 (từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2022)
8 26/LCT 27/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 năm 2022 (từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022)
9 25A/LCT 22/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Tuần lễ thứ 25/2022 (từ ngày 20 đến ngày 26/6/2022)
10 25/LCT 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 năm 2022 (từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022)
11 24/LCT 13/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 năm 2022 (từ ngày 12/6 đến ngày 19/6/2022)
12 23/LCT 06/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 năm 2022 (từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022)
13 22/LCT 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 năm 2022 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022)
14 21/LCT 23/05/2022 Lịch làm việc tuần lễ 21
15 20/LCT 16/05/2022 Lịch làm việc tuần lễ thứ 20
16 19/LBS 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Tuần lễ 19 năm 2022 (từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2022)
17 19/LCT 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 năm 2022
18 18/LCT 06/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 năm 2022 (từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022)
19 17/LCT 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 năm 2022 (từ ngày 25/4 đến ngày 31/4/2022)
20 16/LCT 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 năm 2022 (từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022)
21 15/LCT 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4 đến ngày 16/4/2022)
22 14/LCT 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2022)
23 13/LCT 31/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 năm 2022 (từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
24 12/LCT 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 năm 2022 (từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022)
25 11/LCT 15/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 năm 2022 (từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
26 10/LCT 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 năm 2022 (từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022)
27 08/LCT 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 năm 2022 (từ ngày 21/02 đến ngày 27/02/2022)
28 07/LCT 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 năm 2022 (từ ngày 14/02 đến ngày 19/02/2022)
29 06/LCT 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 năm 2022 (từ ngày 07/02 đến ngày 11/02/2022)
30 01/LTT 30/01/2022 Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
31 04/LCT 24/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04, 05
32 03/LCT 18/01/2022 Lịch làm việc tuần thứ 03
33 02/LCT 18/01/2022 Lịch làm việc tuần thứ 02
34 01/LCT 04/01/2022 Lịch làm việc tuần thứ 01/2022
35 52/LLV 27/12/2021 Lịch làm việc tuần thứ 52
36 51/LCT 20/12/2021 Lịch làm việc tuần thứ 51
37 50/LCT 13/12/2021 Lịch làm việc tuần thứ 50
38 49/LCT 06/12/2021 Lịch làm việc tuần thứ 49
39 48/LCT 29/11/2021 Lịch làm việc tuần thứ 48
40 47/LCT 22/11/2021 Lịch làm việc tuần thứ 47
41 46/LCT 15/11/2021 Lịch làm việc tuần thứ 46
42 45/LCT 15/11/2021 Lịch làm việc tuần thứ 45
43 44/LCT 01/11/2021 Lịch làm việc tuần thứ 44
44 43/LCT 25/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 43
45 42/LCT 18/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 42
46 41/LCT 11/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 41
47 40/LCT 04/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 40
48 39/LCT 27/09/2021 Lịch làm việc tuần thứ 39
49 38/LCT 20/09/2021 Lịch làm việc tuần thứ 38
50 37/LCT 13/09/2021 Lịch làm việc tuần thứ 37
Văn bản mới ban hành

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Ngày ban hành: 05/08/2022

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Ngày ban hành: 01/08/2022

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Ngày ban hành: 29/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/07/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 28/07/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 26/07/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 25/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Ngày ban hành: 24/07/2022

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Ngày ban hành: 22/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2022

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ngày ban hành: 19/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Ngày ban hành: 15/07/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày ban hành: 13/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Ngày ban hành: 08/07/2022

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập319
  • Hôm nay9,075
  • Tháng hiện tại3,898,048
  • Tổng lượt truy cập124,541,456
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây