HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  • Địa chỉ trụ sở: Đường 6/1, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: (0271)3.870.987
  • Số fax: (0271)3.887.445
  • Địa chỉ website: dbndbinhphuoc.gov.vn/  

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2

Nguyễn Tấn Hải

Điện thoại:
02713. 668.345
Email: haint.hdnht@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hải
3

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: thiethh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lưu Minh Tuyến

Điện thoại:
0271 3819 786
Email: tuyenlm.csdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Lưu Minh Tuyến
2

Vũ Mạnh Tiến

Điện thoại:
02713.879.975
Email: tienvm.stc@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Vũ Mạnh Tiến
3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điện thoại:
0271.3870296
Email: thuyntt.xskt@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ xố kiến thiết và DVTH Bình Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy
4

Phan Văn Thư

Điện thoại:
0271 3.860.369
Email: thupv.hccb@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Phan Văn Thư
5

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại:
0271 3870 704
Email: thuyvx.bvdkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước Vũ Xuân Thủy
6

Nguyễn Thị Thuận

Điện thoại:
02713 870 823
Email: nuong82@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Thị Thuận
7

Lê Hoàng Lâm

Điện thoại:
02713.879.447
Email: lamlh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chơn Thành Lê Hoàng Lâm
8

Trần Tuệ Hiền

Điện thoại:
02713.879.481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
9

Trần Tuyết Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
10

Huỳnh Anh Minh

Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
11

Hà Anh Dũng

Điện thoại:0918.143.933
02713.860.106
Email: dungha.btg@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng
12

Trần Quốc Duy

Điện thoại:
02713.936.395
Email: duytq.ttxt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm XTĐT-TM&DL Trần Quốc Duy
13

Điểu Điều

Điện thoại:
02713.870.987
Email: dieud.bdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân văn hóa
Điểu Điều
14

Linh mục Nguyễn Minh Chánh

Điện thoại:0919.922.122
0919.922.122
Email: nguyenminhchanh@gmail.com
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tỉnh Bình Phước Linh mục Nguyễn Minh Chánh
15

Trần Văn Vinh

Điện thoại:
0918.565.617
Email: vinhtv.hnd@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Vinh
16

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Điện thoại:
02713.870.948
Email: hoantx.hupr@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa
17

Nguyễn Minh Hợi

Điện thoại:0913.880.032
0913.880.032
Email: hoinm.bnc@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi
18

Đào Thị Lanh

Điện thoại:
02713.500.789
Email: lanhdt.hndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh
19

Huỳnh Thị Hằng

Điện thoại:
02713.870.960
Email: huynhthihang@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
20

Đỗ Văn Mạnh

Điện thoại:0983.007.141
02713.870987
Email: manhdv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đỗ Văn Mạnh
21

Vũ Thanh Ngữ

Điện thoại:0918562137
02713.886.986
Email: nguvt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
22

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918.074.473
02713.870987
Email: sonnv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
23

Nguyễn Tiến Tân

Điện thoại:0914126036
02713.870.987
Email: tannt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Nguyễn Tiến Tân
24

Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)

Điện thoại:0908.636.567
02713.879.422
Email: chuaquangminh567@yahoo.com
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
Tu sĩ
Ni sư Thích Nữ Nhật Khương (Nguyễn Thị Thảo)
25

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.879736
Email: thuybtm.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Minh Thúy
26

Nguyễn Thanh Thuyên

Điện thoại:0913979884
02713252939
Email: thuyennt.tct@binhphuoc.gov.vn
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên
27

Nguyễn Hồng Trà

Điện thoại:
02713.879.941
Email: tranh.btctu@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà
28

Lê Thị Xuân Trang

Điện thoại:0911.349.266
02713.879.967
Email: trangltx.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
29

Bùi Quốc Bảo

Điện thoại:
02713.666491
Email: bithuthiuybinhlong@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo
30

Đoàn Văn Bắc

Điện thoại:
0271.3879 901
Email: bacdv.vksnd@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đoàn Văn Bắc
31

Nguyễn Thị Hương Giang

Điện thoại:
02713879941
Email: giangnth.ldldt@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang
32

Nguyễn Phúc Hậu

Điện thoại:
0271 3879 952
Email: haunp.dukcq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu
33

Phan Văn Hóa

Điện thoại:
0271 3569 852
Email: hoapv.bdbpt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phan Văn Hóa
34

Võ Trọng Hòa

Điện thoại:
0271.3881.092
Email: hoavt.nhcsxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước Võ Trọng Hòa
35

Dương Thanh Huân

Điện thoại:
0271.3563561
Email: duongthanhhuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Dương Thanh Huân
36

Hà Văn Kiên

Điện thoại:
02713.888.519
Email: kienhv.tcdbp@binhphuoc.gov.vn
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Phước Hà Văn Kiên
37

Vũ Ngọc Long

Điện thoại:
0271.3870.061
Email: longvn.btctu@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long
38

Phạm Thụy Luân

Điện thoại:
0918355718
Email: luanpt.txpl@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Thụy Luân
39

Nguyễn Ngọc Lương

Điện thoại:0888.394.639
Email: luongnn.bvhxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Lương
40

Dương Văn Mạnh

Điện thoại:
0271.3879434
Email: manhdv.cat@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Mạnh
41

Trần Văn Mi

Điện thoại:
0273.879.481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi
42

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Điện thoại:
0271.3888993
Email: nguyenthingocminh@gmail.com
Ủy viên Hội Nữ doanh nhân thành phố Đồng Xoài, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TV TK ĐT và XD Thanh Minh Nguyễn Thị Ngọc Minh
43

Lê Anh Nam

Điện thoại:
02713.39390002
Email: namla.hupr@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam
44

Nguyễn Văn Nghiêm

Điện thoại:
02713 889 084
Email: nghiemnv.cqt@binhphuoc.gov.vn
Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Văn Nghiêm
45

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại:
02713 640079
Email: nguyenthanhnha@gmail.com
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước Nguyễn Thanh Nhã
46

Nguyễn Thị Minh Nhâm

Điện thoại:
0271.3887189
Email: nhamntm.ptthbbp@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm
47

Lý Trọng Nhân

Điện thoại:
02713999033
Email: nhanlt.hubgm@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Huyện ủy Lý Trọng Nhân
48

Hoàng Minh Quang

Điện thoại:
0271.3870171
Email: hoangminhquang@gmail.com
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hoàng Minh Quang
49

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:
02713.727677
Email: quocph.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phùng Hiệp Quốc
50

Nguyễn Thành Ruân

Điện thoại:
06513.814.465
Email: ruannt.bchqst@binhphuoc.gov.vn
Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Thành Ruân
51

Điểu Huỳnh Sang

Điện thoại:
02713.883.006
Email: sangdh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điểu Huỳnh Sang
52

Vũ Long Sơn

Điện thoại:
02713.879.967
Email: sonvl.ubmttq@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Long Sơn
53

Lê Trường Sơn

Điện thoại:
02713.568.920
Email: sonlt.huln@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường Sơn
54

Trần Hoàng Tâm

Điện thoại:
0271.3879.468
Email: tamth.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Trần Hoàng Tâm
55

Giang Thị Phương Hạnh

Điện thoại:
02713 870 823
Email: hanhgtp.cqubkttu@binhphuoc.gov.vn
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh
56

Huỳnh Hữu Thiết

Điện thoại:
02713.879.447
Email: thiethh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,673
  • Hôm nay407,873
  • Tháng hiện tại17,759,093
  • Tổng lượt truy cập283,694,781
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây