LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 03 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 03 NĂM 2022

Số kí hiệu 03
Ngày ban hành 16/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 3 năm 2022 (từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 17/01
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết và đ/c  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc làm việc với Ban Trị sự chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027sự GHPGVN tỉnh về công ( phòng Ki tô giáo - Phật giáo cùng dự).
Địa điểm: Chùa Tỉnh hội.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 1 năm 2022).
Địa điểm: tại phòng họp Sở KH&CN.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở .
2)  15 giờ 00: Ban Thi đua – Khen thưởng họp xét nâng lương năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
THỨ BA – Ngày 18/01
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2)  07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tổ chức các Đoàn thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh (hết tuần)
Địa điểm: Các tổ chức tôn giáo
3) 08 giờ 00: Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW về công tác nội chính theo Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 29/4/2021 của BTV Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự HN trù bị chuẩn bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua các huyên, thị xã, thành phố (Đ/c Đông cùng dự).
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc và đ/c Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc:
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh
- 17 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 17 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự bữa cơm thân mật cùng với ngành Thanh tra.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 19/01
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc
08 giờ 00: D tiếp Đoàn Toà Giám mục Phú Cường đến thăm, chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh uỷ.
08 giờ 30:
Sở tiếp Đoàn Tòa Giám mục Phú Cường thăm, chúc Tết UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Phòng khách VIP - UBND tỉnh
09 giờ 00: Tiếp Đoàn Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh thăm, chúc Tết UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Phòng khách VIP - UBND tỉnh

3) 10 giờ 20: Lãnh đạo Ban Tôn giáo tiếp Đoàn thăm, chúc Tết của Tòa Giám mục.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài.
Địa điểm: Phòng họp Sở KHCN.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng Ban TĐKT dHội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông 2021 và triển khai nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2022.
Địa điểm: tại Hội trường B - Công an tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 20/01
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Đ/c Hoàng cùng dự, phòng CCVC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2022.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

4)  08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo "Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên".
Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trung tâm HN Trường Chính trị tỉnh.

5) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm - Trưởng ban TĐKT dự HN Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh.
Địa điểm: Hội cựu TNXP tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng Chí Trần Thương Huyền - Phó Ban Tôn giáo 
tiếp đoàn thăm, chúc Tết của Hội thánh Báp tít Việt Nam (đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng KTG - PG cùng tiếp).
Địa điểm: Phòng họp SNV.

7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự giám sát thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TT&TT.
Địa điểm: Hội trường Sở TT&TT.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng Ban TĐKT dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 21/01
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ GĐ&ĐT tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Sở GĐ&ĐT.

4) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM  tham gia giám sát phỏng vấn, sát hạch thí sinh dự tuyển viên chức (đ/c Vũ cùng dự).
Địa điểm: Sở GTVT.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Tình -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo - PTP CCVC&TCBM dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập907
  • Hôm nay173,502
  • Tháng hiện tại173,502
  • Tổng lượt truy cập362,179,305
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây