Lịch Làm việc tuần thứ 25-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 25-2023

Số kí hiệu 25
Ngày ban hành 18/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         
                                                LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 25 năm 2023 (từ ngày 18/6 đến ngày 24/6/2023)


 
THỨ BẢY - Ngày 17/6
CHIỀU 1) 17giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc. Tham gia đoàn  trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh (từ 17/6 đến 19/6)
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh Quảng trị
THỨ HAI – Ngày 19/6
SÁNG 1)  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc  tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (2 tuần)
Địa điểm: Học viện Viettel
2) Đoàn thanh tra 210 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ UBND huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (hết tuần)
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc. Nghe Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thanh tra.
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Hữu Tuấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và đồng chí Phan Công Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Tham gia lễ bế giảng lớp Cao cấp chính trị K72.B47.BP.2021
Địa điểm: Trường chính trị
THỨ BA – Ngày 20/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc. Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. (Bí thư chi bộ 4 cùng dự và trình bày tham luận)
Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Dự Hội nghị công bố hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và phát động chiến dịch cao điểm “hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo. Dự khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục, thể thao, khu vui chơi thiếu nhi tại Giáo xứ An Khương (tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước 06h30p)
Địa điểm: Huyện Hớn Quản
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đoàn theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm:  TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú
4) 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang – Chuyên viên. Trực tiếp công dân định kỳ ( cả ngày)
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1)
THỨ TƯ - Ngày 21/6
SÁNG 1) Các Đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở   
2) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đoàn theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm: Huyện Đồng Phú
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền- Chuyên viên Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc. Dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần I, năm 2023
Địa điểm:  Khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước
2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Lê Văn Tâm- PTP PTP NV1 . Dự lễ Kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (Phòng NV 1 chuẩn bị nội dung)
Địa điểm:  Khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước
THỨ NĂM - Ngày 22/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc chủ trì Họp Đảng ủy.
Thành phần: Các đảng ủy viên 
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
2) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Dự Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Giáo họ Đăng Điêng R’hách, thôn Đăng Lang, xã Đăk Nhau.( Phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức cùng dự )
Địa điểm: Huyện Bù Đăng
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đoàn theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC tham gia buổi làm việc góp ý Dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh. 

Địa điểm: Phòng họp A - Sở Nông nghiệp và PTNT 

5) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền- Chuyên viên Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Điện lực tỉnh
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự họp hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp số 01 Văn phòng UBND tỉnh  Tây Ninh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó giám đốc. Xem xét Báo cáo số 41/BC-STC ngày 28/4/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh

Địa điểm:  Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Lê Văn Tâm- PTP PTP NV1. Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 6 (Phòng NV 1 chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ  
THỨ SÁU – Ngày 23/6
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị lần thứ 11 – UBMTTQVN tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm –Trưởng Ban TĐKT; Đồng chí Lê Văn Tâm - PTP PTP NV1. Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 5 (Phòng NV 1 chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3) 07 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Trần Tuấn Vũ - PTP NV2. Dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (Phòng NV 2 chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh
4) 08 giờ 00: Họp chi bộ 4
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ 4
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

5) 06 giờ 00:  Đi thăm các tổ chức tôn giáo Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023
Địa điểm: Huyện Hớn Quản
CHIỀU 1)14 giờ 00: Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự sinh hoạt Chi đoàn kết hợp kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2023
Thành phần: Tổ công tác của Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Chấp hành Chi đoàn Sở
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội
2) 16 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Lê Văn Tâm- PTP PTP NV1.DLễ Vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (Sea Games 32) năm 2023
Địa điểm: Hội trường Sở VH, TT&DL.
   
 
 
 
   
   
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,466
  • Hôm nay52,624
  • Tháng hiện tại13,823,576
  • Tổng lượt truy cập313,110,220
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây