Lịch Làm việc tuần thứ 26-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 26-2023

Số kí hiệu 26
Ngày ban hành 25/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           
                                            LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 26  năm 2023 (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2023) 
THỨ HAI - Ngày 26/6
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc  tiếp tục tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (hết tuần)
Địa điểm: Học viện Viettel

3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo chủ trì Họp Chi bộ 3.
ĐỊa điểm: Phòng họp BTG.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
3) Đoàn thanh tra 210 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ UBND huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (hết tuần).
Địa điểm:  UBND huyện Đồng Phú (Văn phòng chuẩn bị xe).
THỨ BA – Ngày 27/6
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND phường Sơn Giang, TX Phước Long (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Chi hội Hưng Lập Tự, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phòng Nghiệp vụ 1 cử công chức tham dự.
Địa điểm: Phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Trịnh Quang Hạnh – Bí thư Chi bộ, PTP XDCQ, CTTN,CCHC&VTLT chủ trì họp Chi bộ 2.
Thành phần: Toàn thể đảng viên CB2.
Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Hạnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Võ Quốc Thanh – PTP. Nghiệp vụ 1 làm việc về thông qua đề cương công tác chỉnh lý và số hóa tài liệu lĩnh vực đất đai.
Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang – Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
8) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền- Chuyên viên Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Sở Công thương.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
2) 14 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) và đ/c Lê Văn Tâm (PTP) dự họp bàn thống nhất danh sách đề nghị khen thưởng "Người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp, Sở LĐ,TB&XH.
THỨ TƯ - Ngày 28/6
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Trịnh Quang Hạnh - PTP phụ trách dự họp nội dung liên quan tới tiến độ tổ chức quy hoạch chung đô thị Phú Nghĩa và thủ tục thành lập thị trấn Phú Nghĩa.
Địa điểm: tại phòng họp Vip - UBND huyện Bù Gia Mập (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú (Văn phòng bố trí xe).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm LTLS làm việc về kinh phí chỉnh lý tài liệu.
Địa điểm: Sở Xây dựng.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
THỨ NĂM - Ngày 29/6
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị tng kết và tham quan mô hình đim về công tác QPĐP, DQTV trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: tại Khu dân cư liền kề Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng (giao Văn phòng bố trí xe)..
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Phạm Thị Quỳnh Nga – TP. Hành chính Tổng hợp; đ/c Phan Thị Thu Ngọc – Kế toán làm việc về kinh phí chỉnh lý tài liệu, kinh phí sưu tầm tài liệu.
Địa điểm: Sở Tài chính.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Tôn giáo tham gia Đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm thành lập cơ sở tôn giáo.
Địa điểm: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
6) 08 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng chủ trì họp Chi bộ 1.
Thành phần: Toàn thể đảng viên CB1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng phòng CCVC&TCBM họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc sắp xếp Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU – Ngày 30/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước (03/7/2003 – 03/7/2023).
ĐỊa điểm: Hội trường Sở Tài Nguyên và Môi trường.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Chi bộ 5.
Thành phần: Toàn thể đảng viên CB5.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đi thăm, nắm bắt tình hình tổ chức khoá An cư Kiết hạ năm 2023. Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số: 1112/KH-SNV ngày 08/6/2023.
Địa điểm: TP Đồng Xoài.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Tôn giáo tham gia Đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm thành lập cơ sở tôn giáo.
Địa điểm: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
5) 11 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) dùng cơm thân mật nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo - PTP CCVC&TCBM tham gia họp Đoàn thẩm định về nội dung xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Y tế.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn kiểm tra 85.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh (hoãn).
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội nghị trực tuyến tổng kết và tham quan xây dựng mô hình điểm về quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu 7 do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Địa điểm: tại Phòng giao ban trực tuyến, Sở chỉ huy A2, Bộ CHQS tỉnh.
   
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,494
  • Hôm nay123,776
  • Tháng hiện tại641,531
  • Tổng lượt truy cập314,702,684
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây