Lịch Làm việc tuần thứ 27-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 27-2023

Số kí hiệu 27
Ngày ban hành 02/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 27 năm 2023 (từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2023) 
THỨ HAI – Ngày 03/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự hop về  rà soát các công việc, nội dung chuẩn bị báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) (Chủ tịch UBND tỉnh giao).
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 07h30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử      
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh
3) 08h30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khai giảng và triển khai một số nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các học viên lớp Thánh kinh căn bản của Chi hội Tin lành Bù Linh.
Địa điểm: Xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dhọp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể. ( Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự)
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 15 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc chủ trì họp BCH công đoàn cơ sở Sở Nội vụ
Thành phần: thành viên BCH Công đoàn
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ
THỨ BA – Ngày 04/7
SÁNG 1)8 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh
(đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 08 giờ 00: 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ học phí và bố trí công tác cho các sinh viên cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2015 (P. CCVC chuẩn bị nội dung) 
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ 

3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Đồng chí Hồ Minh Hiêp – Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2023.( Văn phòng làm văn bản báo vắng cho Đ/c Hiền – Phó Giám đốc)
Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài
3)7 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương- Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)
Địa điểm : Sở Nội vụ

4) 06h00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023    

Địa điểm: Huyện Bù Đăng
5) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - Phó Trưởng phòng đi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Địa điểm : Huyện Bù Đốp (đi chung xe với Đoàn kiểm tra Ban Dân vận).
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 05/7
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung-  Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023;
Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
2)08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Hội LHPN tỉnh.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp làm việc với Ban Pháp chế về việc giải quyết khiếu nại của công dân (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
4) 06h00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm: Huyện Phú Riềng
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét kiến nghị tại Báo cáo số 12/BC-CSSB-NĐDV ngày 26/6/2023 của Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp trao đổi một số vướng mắt trong quá trình thực hiện xử lý kỷ luật công chức đã có bản án của toà án nhân dân tỉnh  (P. CCVC chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: phòng họp Sở Tài chính 
THỨ NĂM - Ngày 06/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc;  Đồng chí  Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT,  Đồng chí Hoàng Thị Đông -PTP PTP NV2 dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố
Địa điểm:  Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài (hoãn).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.
 Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng ban TĐKT,  Đồng chí Lê Văn Tâm - PTP PTP NV1,  Đồng chí Nguyễn Tâm Đức – Chuyên viên. Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 4
Địa điểm: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
4) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Tài chính công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2).
Địa điểm: Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh (02 ngày tập trung).
5) 06h00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023

Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Họp xem xét tổ chức hệ thống chăn nuôi thú y cơ sở (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh
2) 14 giờ 00 Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự
Địa điểm: Chùa Tỉnh Hội, phường Tân Thiện
 3)14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng ban TĐKT,  Đồng chí Lê Văn Tâm - PTP PTP NV1,  Đồng chí Ngô Thị Thu – Chuyên viên dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 12
Địa điểm:Bảo Hiểm xã hội tỉnh
THỨ SÁU – Ngày 07/7
SÁNG 1) 07 giờ 30:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc; Đồng chí Cao Thị Hà - Chánh Văn phòng và Đồng chí Bạch Công Hậu - Chuyên viê.  Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm ngành Nội vụ (đ/c Hậu cùng dự).
Địa điểm: Hà Nội 
1
) 08 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc
và đ/c Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm  2023 của Khối thi đua số 09 (đ/c Đông cùng dự).

Địa điểm: Công ty cổ phần Cao su Sông bé (đ/c Lợi phục vụ xe).
2)07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Báo cáo viên triển khai, phổ biến pháp luật chuyên đề " Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022" ( P. XDCQ chuẩn bị nội dung) 
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đồng Phú 

3)07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTr-CAT-MTTQ giữa Công an tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (2013 - 2023).
Địa điểm: Hội trường A - Công an TP. Đồng Xoài.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo- Phó trưởng phòng CCVC; Đồng chí Đỗ Thị Thảo Phương- Chuyên viên dự họp về nhu cầu đào tạo theo hợp đồng trình độ đại học của Trường Đại học Y dược Cần Thơ và việc thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo
Địa điểm: Phòng họp Sở Y tế 
   
 


 
THỨ BẢY – Ngày 08/7
SÁNG
1) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Tài chính công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh (02 ngày tập trung).
   

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,381
  • Hôm nay54,705
  • Tháng hiện tại13,825,657
  • Tổng lượt truy cập313,112,301
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây