Lịch Làm việc tuần thứ 29-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 29-2023

Số kí hiệu 29
Ngày ban hành 16/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 29 năm 2023 (từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2023) 
THỨ HAI – Ngày 17/7
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách, đ/c Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông qua Dự thảo Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Đ/c Cao Thị Hà – CVP, đ/c Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM, đ/c Trịnh Quang Hạnh – PTP và đ/c Vũ Mạnh Thảo – PTP và Công chức phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 09 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Sở GTVT.
Địa điểm: Phòng họp Sở GTVT.
3) 08 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý.
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách chủ trì:
- 15 giờ 00: Họp lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và công tác quy hoạch của Sở.
Thành phần: Ban lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
- 16 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự Sở Nội vụ.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Đảng ủy viên, đ/c Chánh Văn phòng, đ/c Trưởng phòng CCVC&TCBM và đ/c PTP phụ trách phòng XDCQ,CTTN,CCHC & VTLT.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh: Thông qua kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Thông qua các nội dung rà soát, tiếp thu và giải trình Quy hoạch tỉnh.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 18/7
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc đi kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Địa điểm: Sở Xây dựng.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc đi giám sát cán bộ, đảng viên viên và công tác cán bộ năm 2023 (cùng đoàn UBMTTQVN tỉnh).
Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự buổi họp lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước.
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Trần Tuấn Vũ (PTP NV2), Nguyễn Thị Phương (CV) dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua số 7.
Địa điểm: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỷ thuật tỉnh.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang - Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)
Địa điểm : Sở Nội vụ
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách dự họp Tổ Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Địa điểm: tại Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở,  Trưởng đoàn Thanh tra 438 và Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc, Tổ trưởng chủ trì công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (Đoàn thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi) (Hoãn)
Địa điểm: Sở Y tế.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Lê Văn Tâm (PTP PTP NV1), Nguyễn Tâm Đức (CV) dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua số 11.
Địa điểm: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 19/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách và Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc dự Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Lãnh đạo phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung tham luận và cùng dự).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia giám sát cán bộ, đảng viên viên và công tác cán bộ năm 2023.
Địa điểm: tại thị xã Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu  - Phó Trưởng phòng đi kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Địa điểm: Thị xã Chơn Thành.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở dự bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập.
Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh (hoãn).
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở phụ trách, Trưởng đoàn Thanh tra 53 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Bù Đăng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (Đoàn thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh (Văn phòng báo vắng).
3)
14
 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4) 14 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Sở Xây dựng.
Địa điểm: Sở Xây dựng.
THỨ NĂM - Ngày 20/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách  chủ trì công bố Quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Lộc Ninh (Thành viên Đoàn Kiểm tra 389 cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh (Đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách  dự  lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập xã Lộc Hưng.
Địa điểm: UBND xã Lộc Hưng (Đ/c Lợi phục vụ xe).

3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Làm việc với Đoàn công tác liên ngành do Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (02 ngày).
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM và đ/c Lê Ngọc Mừng (PTB), Nguyễn Thị Phương (CV) dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi.
Địa điểm: Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chức vụ lãnh đạo.
Địa điểm: Phòng họp A, Đài phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung – Phó Giám đốc Trung tâm LTLS dự hội thảo khoa học chuyển đổi số trong quản trị văn phòng ( 2 ngày ) Phòng Nghiệp vụ cử viên chức cùng đi.
Địa điểm: Hội trường Văn khoa - Trường ĐHKHXH&NV. ĐHQG-HCM
(Số 10-12 Đường Đinh Tiên Hoàng, Q1-TP.HCM)
CHIỀU 114 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Sở Khoa học và Công nghệ.
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
2) 14 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Sở Ngoại vụ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Ngoại vụ.
THỨ SÁU – Ngày 21/7
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách và Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (đ/c Trúc cùng dự).
Địa điểm: Hội trường tầng 3 (phòng 307), Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đ/c Lợi phục vụ xe).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường B, Trường Cao đẳng Bình Phước.
4) 06 giờ 30: Đi thăm các tổ chức tôn giáo: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu  - Phó Trưởng phòng đi kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Chuyên viên dự Hội nghị tập huấn kiếnthức pháp luật về công tác Bảo vệngười tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Sở Công thương.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách  dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (Đợt 02 năm 2023).
Địa điểm: tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (đ/c Lê Văn Tâm cùng dự).
2) 14 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Sở
Văn hóa, thể thao và Du lịch.
Địa điểm: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (hoãn).
3) 13 giờ 30: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ quản lý Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
4) 14
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở dự trực tuyến Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Hồ sơ nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY – Ngày 22/7
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Thánh lễ Tạ ơn - Khánh thành nhà thờ Giáo xứ Châu Ninh; phòng Nghiêp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm: Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1)


 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,437
  • Hôm nay61,493
  • Tháng hiện tại13,832,445
  • Tổng lượt truy cập313,119,089
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây