Lịch Làm việc tuần thứ 30-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 30-2023

Số kí hiệu 30
Ngày ban hành 23/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                 LỊCH LÀM VIỆC
       Tuần 30 năm 2023 (từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2023) 
THỨ HAI – Ngày 24/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách d Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc dự Trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp Tổ rà soát quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ ASXH.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
2) 08 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Liên minh Hợp tác xã.
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM  dự và giám sát quá trình lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo, quản lý Sở Khoa học và Công nghệ
Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng dự bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
CHIỀU  1)  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách sở chủ trì
- 15 giờ 00họp Đảng uỷ Sở Nội vụ mở rộng.
- 16 giờ 00: Trao quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Thành phần: Các đồng chí đảng ủy viên, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS chủ trì trao quà cho các gia đình Liệt sỹ, gia đình thương bệnh binh của công đoàn viên thuộc công đoàn Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 14 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A-Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
4) 14 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
5) 15 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự giám sát quá trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh,chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT.
THỨ BA – Ngày 25/7
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách, đ/c Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo và Công chức Ban Thi đua - Khen thưởng đi công tác tại tỉnh Bình Thuận dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2023 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ (đến hết ngày 26/7/2023).
Địa điểm: Khách sạn Bình Minh (Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
2) 08 giờ 30: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Tập thể lãnh đạo đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban.
Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế.
3) 09 giờ 30: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự giám sát tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng  Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty.
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (Văn phòng chuẩn bị xe).
4) 07 giờ 30: Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Lộc Ninh
Thành phần: Đoàn kiểm tra 389.
Địa điểm: Các phòng chuyên môn, các xã thuộc huyện Lộc Ninh (đ/c Lợi phục vụ xe).
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Dự họp Thông qua báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra của Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng thuộc Trường Cao đẳng Bình Phước
Địa điểm: Tại hội trường Sở Lao động – TB&XH 
2)14
 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3)14
 giờ 00:  Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra chủ trì họp chi bộ 7.

Địa điểm: Phòng làm việc Thanh tra Sở.
THỨ TƯ - Ngày 26/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách, đ/c Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo và Công chức Ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2023 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại Khách sạn Bình Minh (số 211, đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc và đ/c Trịnh Quang Hạnh - Phó Trưởng phòng làm việc liên quan đến Đề án thành lập thị trấn Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập, thị trấn Bù Nho huyện Phú Riềng (đ/c Nam - Kế toán và đ/c Lan - CV cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Tổ Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00:  Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự họp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Địa điểm:Phòng họp Ban Dân tộc.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
2) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Tuấn Vũ – Phó Trưởng phòng NV2 dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua số 2.
Địa điểm: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 27/7
SÁNG 1) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách và các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc dự “Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)”.
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước.
2) Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì
- 08 giờ 00: Họp cơ quan Ban Tôn giáo
- 09 giờ 30: Họp chi bộ 03
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng năm 2023 (Cả ngày)
Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
4) 10 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thuỳ -  Phó Chánh Văn phòng dự Hội thảo “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện mới” Khu vực Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước (2 ngày)
Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
5)09 giờ 00:  Họp tổ kiểm tra 546
Thành phần: Tổ kiểm tra 546

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc chủ trì ngày pháp luật tháng 7 (phòng CCVC&TCBM và Ban Tôn giáo chủ bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU – Ngày 28/7
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc dự họp nhằm triển khai một số nội dung liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ Hộ Khẩu , Sổ Tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đố dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Địa điểm: Hội trường công ty Cao Su Phú Riềng (Văn phòng bố trí xe).
4) 09 giờ 00:  Đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng chủ trì họp chi bộ 01
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ 1
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
5) 09 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Sở Tư pháp.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
CHIỀU  1) 15 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc phụ trách và các đồng chí Phó Giám đốc Sở d Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ.
Thành phần: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và chuyên viên Phòng CCVC & TTCBM.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023 (Đ/c Hậu cùng dự).
Địa điểm: Lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Tôn giáo tham gia Đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về địa điểm thành lập cơ sở tôn giáo. 
Địa điểm: Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
 
THỨ BẢY –Ngày 29/7
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước vềKinh tế vĩ mô, chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI), Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2)
Địa điểm: Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh (2 ngày).
   
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay306,141
  • Tháng hiện tại1,826,149
  • Tổng lượt truy cập315,887,302
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây