Lịch Làm việc tuần thứ 33-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 33-2023

Số kí hiệu 33
Ngày ban hành 13/08/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 33 năm 2023 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 14/8
SÁNG 1) 10 giờ 00: Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đoàn Kiểm tra 1109 kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (3 ngày)
Thành phần: Thành viên Đoàn Kiểm tra 1109.  
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
CHIỀU 1) 16 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc phụ trách và các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Hớn Quản và dự dùng cơm thân mật (đ/c Lợi phục vụ xe).
Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản.
THỨ BA – Ngày 15/8
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc chủ trì họp giao ban hàng tháng 8/2023.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo phổ biến nội dung các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại khóa An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức
Địa điểm: Chùa Tỉnh Hội, phường Tân Thiện
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc trung tâm LTLS; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc trung tâm LTLS Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa đểm: Thị xã Bình Long.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng -TP CCVC&TCBM dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí Hồ Thanh Bông.
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh – Thanh tra viên. Trực tiếp công dân định kỳ ( cả ngày)
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 16 giờ 00: Ban Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ dự buổi họp mặt chia tay đồng chí Trần Thanh Hòa – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhận nhiệm vụ mới
Điạ điểm: Trụ sở cơ quan Huyện ủy Bù Đăng (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền– Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy - Phó Chánh Văn Phòng Dự buổi làm việc liên quan đến công tác xác minh thu thập tài sản
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
THỨ TƯ - Ngày 16/8
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc chủ trì họp nghe phòng XDCQ báo cáo tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc trung tâm LTLS; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc trung tâm LTLS Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa đểm: Huyện Hớn Quản
3) 07 giờ 00: Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" của UBND huyện Bù Gia Mập (03 ngày)    
Thành phần:  Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch 389/KH-HĐTĐKT của TT. Hội đồng TĐKT tỉnh
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Dự họp duyệt sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2023 
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
THỨ NĂM - Ngày 17/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 chủ trì công bố Công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND huyện Phú Riềng  (hết tuần) (đ/c Lợi phục vụ xe)
Thành phần: thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Dự Hội thảo "Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến hướng tới chính quyền số trên địa bàn tỉnh Bình Phước" (phòng XDCQ chuẩn bị nội dung tham luận)
Địa điểm: tại Phòng họp 1 (lầu 2), Trường Chính trị tỉnh.
3) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2023;
Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 116/KH-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước        
Địa điểm: Huyện Hớn Quản, TP Đồng Xoài
 4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc trung tâm LTLS; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc trung tâm LTLS Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa đểm: Thị xã Chơn Thành
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự họp xem xét phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 18/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc; Dự  họp Thống nhất các nội dung, hạng mục đầu tư của dự án và công tác phối hợp triển khai dự án để đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư và hướng dẫn triển khai chấm điểm DTI năm 2023.(đồng chí Hậu - chuyên viên cùng dự) 
Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông 

3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần X, nhiệm kỳ 2023-2028
Địa điểm: Hội trường lầu 8-TT Hội nghị Trường Chính trị
4) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2023;
Thành phần: Đoàn theo Kế hoạch số 116/KH-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Huyện Bù Đốp, huyện Lộc Ninh
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc trung tâm LTLS; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc trung tâm LTLS Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa đểm: Huyện Phú Riềng
6) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thuỳ- Phó Chánh Văn phòng tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà Nước
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở Dự trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học2023-2024 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì
Địa điểm: phòng họp G- UBND tỉnh. 
1)13 giờ 30: Thanh tra Sở, đ/c Bạch Công Hậu - Chuyên viên tham dự tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo 

Địa đểm: Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
CHỦ NHẬT  – Ngày 20/8
SÁNG 1) 08 giờ 00 Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc trung tâm LTLS; BCH Công đoàn TTLT tặng quà cho học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Đa Kia C
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
   
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,694
  • Hôm nay31,947
  • Tháng hiện tại13,802,899
  • Tổng lượt truy cập313,089,543
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây