Lịch Làm việc tuần thứ 45-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 45-2023

Số kí hiệu 45
Ngày ban hành 05/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                       LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 45 năm 2023 (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023) 
THỨ HAI – Ngày 06/11
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở hội ý Ban Giám đốc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 2: Đối tượng tập huấn: Công chức phụ trách công tác CCHC các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ ) –  Văn phòng và Phòng XDCQ cùng dự.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại tỉnh An Giang, từ ngày 06/11/2023 - 08/11/2023 (theo Công văn số 2213/SNV-VP của Sở Nội vụ).
Địa điểm: Tỉnh An Giang.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 – HĐND tỉnh khóa X (theo thư mời của Tổ đại biểu HĐND số 3).
Địa điểm: UBND phường Long Phước (đ/c Lợi phục vụ xe).
THỨ BA – Ngày 07/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở trực, tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND thành phố Đồng Xoài (thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi).
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023).
Thành phần: CVP Sở, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 08/11
SÁNG 1) 07 giờ 15: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 3: Đối tượng tập huấn: Chức danh VP Đảng ủy các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ ) – Văn phòng và phòng XDCQ cùng dự.
Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao Đẳng Bình Phước.
CHIỀU 1) 16 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp nghe Sở LĐ-TB&XH báo cáo về chủ trương xây dựng Đề án tổ chức mô hình hoạt động của Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái xe chuyên dùng thuộc Trường Cao đẳng Bình Phước (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00 – 16 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham dự, giảng chuyên đề thực tế và bế mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 2: Đối tượng tập huấn: Công chức phụ trách công tác CCHC các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 09/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc đi kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023).
Địa điểm: Sở LĐ-TB&XH.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ công tác 35 Sở Nội vụ ủy quyền đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn bàn tỉnh (theo thông báo số 88-TB/BCĐ ngày 02/11/2023 của Ban Chỉ đạo 35).
Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 10/11
SÁNG Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 (phòng CCVC&TCBM và phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung, tài liệu theo Công văn số 3816/UBND-TH ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) 18 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự tiếp đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00 – 16 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham dự, giảng chuyên đề thực tế và bế giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 3: Đối tượng tập huấn: Chức danh VP Đảng ủy các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ).

Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao Đẳng Bình Phước.
THỨ BẢY - Ngày 11/11
SÁNG 1) 09 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chứ, viên chức năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU  
CHỦ NHẬT - Ngày 12/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lễ Công bố Quyết định thành lập tịnh xá Ngọc Hiệp (theo thư mời của Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Lộc Ninh).
Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Hiệp, ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp cho việc áp dụng các quy định tài chính tại các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ năm 2023” (theo thư mời của Trường Chính trị tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Chính trị tỉnh.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5,765
  • Hôm nay357,986
  • Tháng hiện tại10,857,372
  • Tổng lượt truy cập359,524,483
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây