Lịch Làm việc tuần thứ 46-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 46-2023

Số kí hiệu 46
Ngày ban hành 12/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                  


                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 46 năm 2023 (từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023) 
THỨ HAI – Ngày 13/11
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Hội ý Ban Giám đốc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA – Ngày 14/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 (theo Giấy mời 274/GM-ĐĐBQH ngày 06/11/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp B – Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại Hội trường A, Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (đ/c Lợi phục vụ xe).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023 của Tổ Công tác kiểm tra Đề án 06).
Địa điểm: Sở Giao thông vận tải.
CHIỀU 1) 17 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, dự toán NSNN năm 2024 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (theo Công văn số 4127/UBND-TH ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 15/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Môi trường và Phát triển bền vững Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (cả ngày).
Địa điểm: Trường Chinh trị tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 289-TB/BTCTU ngày 09/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2023 (theo Thư mời của Sở GD&ĐT).
Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 (theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung).
2) 17 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa -  Giám đốc Sở dự buổi liên hoan của đơn vị nhân dịp đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Đức được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước (theo Thư mời của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày 16/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương (Theo lịch làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G - UBND tỉnh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên (theo Công văn số 249/BNV-CTTN ngày 10/11/2023 của Bộ Nội vụ; đ/c Phạm Vũ Sa Châu – PTP và đ/c Trần Thị Đại – Chuyên viên phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT cùng dự).
Địa điểm: Khách sạn Ibis, 117 Thùy Vân, TP Vũng Tàu (Đ/c Lợi phục vụ xe, 02 ngày).
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2023 (đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo và công chức Ban Tôn giáo cùng dự).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023 của Tổ kiểm tra Đề án 06).
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP làm Trưởng đoàn (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 17/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị đánh giá giữa kỳ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Sơ kết phong trào thi đua “vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2023 (theo thư mời của UBND thị xã Bình Long).
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023 (theo Thư mời của UBMTTQVN tỉnh).
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Hồ Xuân Hương).
4) 08
 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc tiếp đoàn ban trị sự tổng hội Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam chào thăm.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Ủy ban Đối ngoại làm việc tại tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
THỨ BẢY - Ngày 18/11
SÁNG  
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (theo Thư mới Hội doanh nhân tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 
CHỦ NHẬT - Ngày 19/11
SÁNG 2) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự hội nghị về một số công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Tây Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh Gia Lai (đ/c Lợi phục vụ xe).
CHIỀU  

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập960
  • Hôm nay248,103
  • Tháng hiện tại10,747,489
  • Tổng lượt truy cập359,414,600
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây