Lịch làm việc tuần 32

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 32 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

Số kí hiệu LL32
Ngày ban hành 23/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung


THỨ HAI ngày 06/8/2018:
Sáng:  
  1/ 7h15 Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở dự lễ chào cờ tháng 8/2018.
- Địa điểm: Tại sảnh trước trụ sở.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị trực tuyến Chi nhánh Viettel Bình Phước.
Chiều:  
  Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 7/2018.
- 13h30 Họp Chi ủy Chi bộ - Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung - chủ trì họp.
+ Thành phần: Chi ủy viên.
- 14h00 Sinh hoạt Chính trị tư tưởng chủ đề “Là người tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đồng chí cần xây dựng phong cách, tác phong làm việc như thế nào khi học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ” (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung)
+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.
- 15h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 7/2018.
+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
THỨ BA  ngày 07/8/2018:
Sáng:  
  8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự kiểm tra chuyên môn vận động viên năng khiếu hè (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.
- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
Chiều:  
  14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư.
- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.
THỨ TƯ ngày 08/8/2018:
Sáng:  
  Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp triển khai công tác đăng cai tổ chức giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các thành viên BTC).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; CTTr Vũ Đình Tứ; PTP KH-TC Đỗ Thị Vân; PGĐ TT HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; cán bộ phụ trách bộ môn Taekwondo.
Tối:  
  19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018 (TTVH tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.
- Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiện thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự Lễ.
THỨ NĂM ngày 09/8/2018:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.
- Địa điểm: UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thành đất hình tròn Long Hà 1 và Thành đất hình tròn Long Hưng (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- Cùng dự: Đại diện Phòng QLVH, Ban QLDT tỉnh, Đoàn CMNDT tỉnh.
3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai giảng Lớp hướng dẫn viên bơi cứu đuối và Lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hồ bơi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự họp Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều:  
  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.
- Địa điểm: UBND xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng.
Tối:  
  19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018 (TTVH tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.
- Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiện thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự Lễ.
THỨ SÁU ngày 10/8/2018:
Sáng:  
  8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.
- Địa điểm: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.
Chiều:  
  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.
- Địa điểm: UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
THỨ BẢY ngày 11/8/2018:
Sáng:  
  1/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đợt 02 năm 2018.
- Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2/ 10h30  Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự đón Đoàn xe đạp Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2018.
- Địa điểm: Cổng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
CHỦ NHẬT ngày 12/8/2018:
Sáng:  
  7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ phát thưởng chặng 1 và xuất phát chặng 2 giải xe đạp Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2018.
- Địa điểm: Cổng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                    (đã ký)
                                                  Tô Văn Hoàng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay375,325
  • Tháng hiện tại14,635,335
  • Tổng lượt truy cập313,921,979
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây