Lịch làm việc tuần thứ 08/2022

Lịch làm việc tuần thứ 08/2022

Số kí hiệu 08
Ngày ban hành 20/02/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                            LỊCH LÀM VIỆC
                        Tuần 08 năm 2022 (từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022)
                                                                         - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 21/02
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT đi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Cơ quan ĐD phía Nam của Ban TĐKT Trung ương.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc về công tác số hoá tài liệu.
Địa điểm: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.
THỨ BA – Ngày 22/02
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc về công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.  
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị trù bị của Khối thi đua số 9.
Địa điểm: Công ty Dịch vụ Thủy lợi.
THỨ TƯ - Ngày  23/02
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ giúp việc theo QĐ số 735/QĐ-SNV làm việc với các thành viên Tổ giúp việc về tiến độ triển khai tham mưu các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 334, 339 của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Các thành viên Tổ giúp việc.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 1.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 6.
Địa điểm: Đài Phát thành - Truyền hình và Báo Bình Phước.
3) Các Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 24/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Lãnh đạo Ban TĐKT.
Địa điểm: Huyện ủy Bù Đăng.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Địa điểm: Sở chỉ huy thống nhất Bộ CHQS tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  Chương trình trực tuyến Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 do Bộ Y tế tổ chức .
Địa điểm: Phòng họp G–UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng; Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị trù bị của Khối thi đua số 3.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở.
Địa điểm: Sở Ngoại vụ.
5) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG dự gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo Xuân Nhâm Dần do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc về công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
 7) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban BTG dự Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc, già làng và người có uy tín tiêu biểu trong ĐBDTTS trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắc Nông.
Địa điểm: Tỉnh ủy Đăk Nông (có mặt tại  Tỉnh ủy Đăk Nông lúc 14h45).
THỨ SÁU - Ngày 25/02
SÁNG 1) 08 giờ 30: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2022 gắn với đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2021 ngành nội vụ (Văn phòng chuẩn bị các nội dung, thư mời).
Thành phần cùng dự: Toàn thể CCVC, người lao động Sở (tất cả có mặt lúc 8h20).
Địa điểm: Hội trường Sở.
2) 11 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai quán triệt văn bản mới của Đảng.
Địa điểm: Hội trường ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 7.
Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 
2) 17 giờ 00:
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh uỷ.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
4) 15 giờ 00:
Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC-TCBM dự Lễ khai giảng lớp 
Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 130 mở tại thị xã Phước Long.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,062
  • Hôm nay158,950
  • Tháng hiện tại158,950
  • Tổng lượt truy cập362,164,753
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây