Lịch làm việc tuần thứ 12-2023

Lịch làm việc tuần thứ 12-2023

Số kí hiệu 12
Ngày ban hành 19/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 12  năm 2023 (từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)


 
CHỦ NHẬT - Ngày 19/3
Chiều 1) 18 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Tiếp cơm tối Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Địa điểm: tại Khách sạn Bom Bo.
 
THỨ HAI - Ngày 20/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Nam - Kế toán Sở tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản công the kế hoạch số 595/KH-STC ngày 15/3/2023 của Sở Tài chính (02 ngày).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp về xác định cơ cấu tổ chức, bộ máy, loại hình hoạt động đối với TT ĐTLX.
ĐỊa điểm: Hội trường B, Trường Cao đẳng Bình Phước.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đoàn Thanh tra 53 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Bù Đăng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng (cả tuần).
THỨ BA – Ngày 21/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở 
- 08 giờ 00: dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
- 10 giờ 00: dự họp ban Cán sự đảng UBND tỉnh làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
ĐỊa điểm:  Chùa Trúc Lâm, thị trấn Lộc Ninh.
3) 06 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tiếp ăn sáng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
4) 
11 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự cơm thân mật nhân dịp Hội nghị người lao động Công ty năm 2023 
Địa điểm:Khuôn viên công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước 

5)  07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 18 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tiếp cơm tối Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Địa điểm: tại Khách sạn Bom Bo.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Nguyễn Tâm Đức (CV) dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 Cụm thi đua số 6, Bộ Công án (02 ngày).
Địa điểm: Công an tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày 22/3
SÁNG
1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 (Phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT cùng dự).

Địa điểm: Phòng họp G - Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc các tôn giáo; thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm:  Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng ĐTBD cán bộ tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - Ngày 23/3
SÁNG
1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&BMTC dự họp trao đổi, thống nhất giao biên chế theo Kế hoạch về sử dụng, quản lý biên chế năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2026.
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh uỷ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đốp; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Thanh Nghiêm, xã Tân Thành.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp hội đồng thẩm định dự thảo văn bản QPPL do STP soạn thảo.
Địa điểm: Hội trường A- STP
THỨ SÁU – Ngày 24/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đ/c Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc các tôn giáo; thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm:  Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Họp BTC Hội thi Dân vận khéo tỉnh Bình Phước năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp BDV Tỉnh uỷ.
   
 
CHỦ NHẬT – Ngày 26/3
SÁNG 1) 07 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Lễ Khai mạc giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước và chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Địa điểm: Quảng trường 23/3, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, Đồng Xoài.
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay264,954
  • Tháng hiện tại1,784,962
  • Tổng lượt truy cập315,846,115
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây