Lịch làm việc tuần thứ 13-2023

Lịch làm việc tuần thứ 13-2023

Số kí hiệu 13
Ngày ban hành 25/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            


                                          LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 13  năm 2023 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023) 
THỨ HAI - Ngày 27/3
SÁNG 1) 10 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp cho ý kiến và thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về Đề án vị trí việc làm.
Địa điểm: Hội trường Ban quản lý Khu kinh tế.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm:  Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp cơ quan Ban Tôn giáo.
- 15 giờ 30:  Họp Chi bộ 3.
Địa điểm:  Phòng họp BTG.
2) 14 giờ 00: Đoàn Thanh tra 53 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Bù Đăng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng (cả tuần).
THỨ BA – Ngày 28/3
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Dự làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác biên chế.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo xứ Phước Vĩnh.
Địa điểm:  Thị xã Phước Long.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và đ/c Trịnh Quang Hạnh – PTP phụ trách phòng  XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự hội thảo tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng (cả ngày). 
Địa điểm: Khách sạn REX, số 141 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tiếp và làm việc với Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.

Địa điểm: Phòng họp BTG.
4) 07 giờ 30: Đồng chí  Nguyễn Thanh Thuỳ Linh - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở chủ trì: (HOÃN)
- 14 giờ 00: Họp BTV Đảng uỷ Sở Nội vụ.
- 15 giờ 00: Họp BCH  Đảng uỷ mở rộng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ. 
2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị UBND tỉnh trực tuyến với địa phương.
Địa điểm:  Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Dự hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ.
Địa điểm:  Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 29/3
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu Hội nữ Kháng chiến tỉnh BÌnh Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  Hội trường Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
2) 07 giờ 30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc và Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Lễ đặt viên đầu tiên xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu; phòng Nghiệp vụ 1 cử công chức tham dự (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo và chuyên viên Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (02 ngày).
Địa điểm:  Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra số 85.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc chủ trì họp về công tác cán bộ và trao quyết định

Thành phần: BTV Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Sở, các đ/c Đảng uỷ viên; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trưc thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ. 
THỨ NĂM - Ngày 30/3
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (Lãnh đạo và chuyên viên Ban TĐKT cùng dự).
Địa điểm:  tại Trung tâm Hành chính Bình Dương (ông Nguyễn Hữu Đây - điển hình tiên tiến của tỉnh giao Ban TĐKT tỉnh mời)
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với Ban Trị sự GHPGVN huyện Hớn Quản; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm:  Chùa Thanh Cảnh, thị trấn Tân Khai.
CHIỀU 1)
THỨ SÁU – Ngày 31/3
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 1 năm 2023).
Địa điểm: tại Sở KH&CN.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bình Long; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm:  Chùa Chưởng Phước, xã Thanh Phú.
3) 08 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự hội nghị tổng kết năm 2022 khoá III, NK 2018 – 2023.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp hội.
4) 08 giờ 00: 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc cùng Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng Phòng CCVC.  Dự giám sát thực hiện quy trình 5 bước bổ nhiệm cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Phước lần thứ II, NK 2022 – 2027.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
2) 14 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Họp thông qua dự thảo và lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Đề án sắp xếp các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh. 
Địa điểm: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
   
 
CHỦ NHẬT ( 02/4)
  1) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Phước năm 2023. ( Tổ giúp việc cùng dự ) 
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay265,693
  • Tháng hiện tại1,785,701
  • Tổng lượt truy cập315,846,854
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây