Lịch làm việc tuần thứ 14-2023

Lịch làm việc tuần thứ 14-2023

Số kí hiệu 14
Ngày ban hành 02/04/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Lịch tuần
Lịch làm việc UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 14  năm 2023 (từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023) 
THỨ HAI - Ngày 03/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sơ kết tình hình quý I/2023 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì (cả ngày).
Địa điểm:  tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở cùng Tổ công tác của tỉnh làm việc với Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Địa điểm: Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phục vụ xe: Đồng chí Nguyễn Đức Lợi.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp BCH  Đảng uỷ mở rộng.
- 15 giờ 00: Họp Giao ban tháng 4/2023.
Thành phần:  Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Đảng ủy viên, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc..
Địa điểm: Phòng Họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đoàn Thanh tra 53 và Tổ giám sát đi thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Bù Đăng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng (cả tuần). (Lưu ý:Chỉ Thanh tra các nội dung ngoài nội dung Thanh tra của Bộ Nội vụ)

3) 18 giờ 00:  Ban Giám đốc Sở cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp đón Thứ trưởng và Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại Văn phòng Tỉnh ủy. (cùng dự: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng CCVC & TCBM).
THỨ BA – Ngày 04/4
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Công chức viên chức và Tổ chức bộ máy..
Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
Phục vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 1 năm 2023).
Địa điểm: tại Sở Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Sở làm văn bản báo vắng).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Hữu Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 tham gia đoàn thăm, tặng quà đồng bào Chăm nhân dịp lễ Ramadhan.
Địa điểm:  Các Thánh đường Hồi giáo.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Tổ công tác triển khai thực hiện nội dung hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm:  tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
Phụ vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
THỨ TƯ - Ngày 05/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 06 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo và công chức Ban TĐKT dự Hội nghị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" (03 ngày).

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
Phục vụ xe: Ban Thi đua - Khen thưởng.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo đi khảo sát, đánh giá thực trạng các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh; thành viên Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 14 giờ 00: Cùng Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm:  Tập trung tại UBND tỉnh cùng đi.
Phụ vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
- 15 giờ 00:  Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
Phục vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
THỨ NĂM - Ngày 06/4
SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và Các đồng chí Phó Giám đốc Sở dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ (Cùng dự: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Lưu trữ).
Địa điểm: 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dHội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm:  tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo đi khảo sát, đánh giá thực trạng các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh; thành viên Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Bù Đốp.
Phục vụ xe: Ban Tôn giáo chủ động chuẩn bị.
CHIỀU Đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại Trụ Sở.
THỨ SÁU – Ngày 07/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).
2) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dTiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm Trưởng đoàn đến học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng chính quyền và việc xây dựng hồ sơ, đề án trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Giao phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chủ động liên hệ, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc).
Địa điểm:  tại phòng họp A, UBND tỉnh.
Phục vụ xe: Đồng chí Bừi Văn Vĩnh.
3) 08 giờ 00: 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và Đồng chí Vũ Mạnh Thảo- Phó trưởng phòng CCVC Về việc thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật.
Địa điểm:
 Sở Nông nghiệp và PTNT
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc hướng dẫn Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang đi khảo sát thực tế tại thị xã Chơn Thành (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Thời gian, địa điểm: Giao phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT thông báo cụ thể.
Phụ vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự đón và hướng dẫn Đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên BCHTW đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn tham quan, dâng hương Khu di tích lịch sử BCH miền Tà Thiết.
Địa điểm: Sở VH-TT&DL sẽ thông báo cụ thể.
Phụ vụ xe: Đồng chí Nguyễn Đức Lợi
3) 18 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự tiếp cơm tối Đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên BCHTW đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Địa điểm:  tại Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
Phục vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
   
 
THỨ BẢY – Ngày 08/4
SÁNG 1) 06 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc ăn sáng cùng Đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên BCHTW đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn.
ĐỊa điểm:  tại Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
Phục vụ xe: Đồng chí Bùi Văn Vĩnh.
CHỦ NHẬT – Ngày 09/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ bổ nhiệm Trụ trì Chùa Phước Huệ; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
ĐỊa điểm:  Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,108
  • Hôm nay34,465
  • Tháng hiện tại13,805,417
  • Tổng lượt truy cập313,092,061
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây