Lịch làm việc tuần thứ 15/2022

Lịch làm việc tuần thứ 15/2022

Số kí hiệu 15
Ngày ban hành 10/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 15  năm 2022 (từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 11/4
SÁNG 1)  Các đồng chí Lãnh đạo Sở, toàn thể CCVC: Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022.
(các đồng chí có tên trực theo Thông báo số 432/TB-SNV ngày 06/4/2022)
CHIỀU  
THỨ BA – Ngày 12/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên về trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh. 
3) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Phan Công Dũng - TP. KTG - PG tham dự cuộc họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Địa điểm:  Chùa Tỉnh Hội
4) 06 giờ 30: Đoàn Khảo sát số 33 đi khảo sát các hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh (02 ngày).
Địa điểm:  Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM dự họp phân cấp, dự toán thu chi NSNN năm 2022 đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền.
Địa điểm: Sở Tài chính.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – TB Thi đua khen thưởng tỉnh dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Báo cáo kết quả tổng hợp và đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng C – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 13/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc chủ trì họp:
- 08 giờ 00: Họp Đảng ủy tháng 4/2022.
- 09 giờ 00: Họp giao ban tháng 4/2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý chế độ biên chế biên giới.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh: Đánh giá tình hình KT-XH, QPAN quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022; (ii) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026”. Làm việc với Ban QLDA ĐTXD huyện.
Địa điểm: Tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 119.
Địa điểm: Hội trường TT Chính trị huyện Chơn Thành.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiếm Chánh Thanh tra chủ trì công bố quyết định thanh tra đoàn thanh tra hành chính.
Thành phần: Theo Quyết định số 73, 74/QĐ-SNV ngày 07/3/2022. 
Địa điểm: Tại Ban TĐKT.
THỨ NĂM - Ngày 14/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc đi công tác Đà Nẵng theo chương trình riêng (Kế hoạch số 3223/KH-UBND của UBND tỉnh; Thành phần cùng đi theo Công văn số 431/SNV-VP ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ) (02 ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022.
 Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cùng Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập tổ chức.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 và góp ý dự thảo Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (VP làm văn bản báo vắng và cử người đi dự thay).
Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 15/4
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành (báo vắng).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng tiếp và làm việc với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Địa điểm: Chi cục VTLT.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 19/2022, Tờ trình số 122/TTr-MTTQ ngày 08/4/2022 về chủ trương ký kết nghĩa giữa UBMTTQ VN tỉnh với UBMT Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mundunkiri, Tboung Khmum và thành lập Hội thân nhân kiều bào Bình Phước.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ

2) 14h00: Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc dự họp thông qua Đề án điều chỉnh một số nội dung trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Phước Long (Văn phòng, Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ thị xã (vắng).
   
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập903
  • Hôm nay169,168
  • Tháng hiện tại169,168
  • Tổng lượt truy cập362,174,971
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây