Lịch làm việc tuần thứ 16/2022

Lịch làm việc tuần thứ 16/2022

Số kí hiệu 16
Ngày ban hành 16/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 16  năm 2022 (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 18/4
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp Ban Cán sự UBND tỉnh (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự)
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục Trưởng và đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục VTLT dự tiếp nhận và bàn giao Sắc phong Đình thần Tân Phước Khánh-Tư liệu và nguồn gốc của Đình thần Tân Khai nhân dịp lễ Kỳ Yên Đình thần Tân Khai.

Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự trao quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nguyên - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (đã được Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại UBND tỉnh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – CVP và đ/c Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN&CCHC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở (hết tuần).
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
6) 08 giờ 00: Đoàn Thanh tra 73 đi thanh tra hành chính tại Ban Thi đua - Khen thưởng (hết tuần)
Địa điểm: Ban TĐKT.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở
THỨ BA – Ngày 19/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp Trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và hoạt động của Đảng ủy Sở Y tế (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 09 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc: dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022, Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, thể thao Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025; (2) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo Ban đi thăm, chúc mừng lễ Phục sinh các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (hết tuần).
Địa điểm:  Các huyện, TX, TP.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
5) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp kiểm điểm lãnh đạo CDC (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự) (Hoãn)
Địa điểm: Sở Y tế.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội thảo góp ý xây dựng đề án tái cấu trúc trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường B, trường CĐ Bình Phước.
3) Các đồng chí Phó Giám đốc sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 20/4
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục Trưởng chi cục VTLT dự sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung phối hợp mở phân hiệu trường đại học tại tỉnh Bình Phước và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Địa điểm: tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn dự Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo các chi bộ 1, 2, 3, 4, 5 và 6
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 21/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ công bố Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Địa điểm: tại Hội trường Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh.
3) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc hopj tổ giúp việc các Ban chủ nhiệm 337, 339.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 22/4
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo hội thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đ/c Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2021 (CVC4).
Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự HN tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động, kí kết giao ước thi đua năm 2022 (đ/c Đương cùng dự).
Địa điểm: Hội trường A, TT hành chính huyện Phú Riềng.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ ra mắt và bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Bù Giai.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự hội nghị cán bộ chủ chốt.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm lãnh đạo CDC (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự)
Địa điểm: Sở Y tế.
   
THỨ BẢY - Ngày 23/4
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự giám sát công tác tuyển dụng viên chức huyện Bù Gia Mập (đ/c Vũ cùng dự).
Địa điểm: Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, BGM.
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập840
  • Hôm nay168,217
  • Tháng hiện tại168,217
  • Tổng lượt truy cập362,174,020
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây