Lịch làm việc tuần thứ 19-2023

Lịch làm việc tuần thứ 19-2023

Số kí hiệu 19
Ngày ban hành 07/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  

                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 18  năm 2023 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023) 
THỨ HAI - Ngày 08/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Học tập, trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Giang (đến hết ngày 10/5/2023).
Thành phần: Đ/c Cao Thị Hà – CVP Sở, đ/c Trịnh Quang Hạnh – PTP phụ trách phòng và đ/c Vũ Thị Phưởng – PTP phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT.
Địa điểm: tại tỉnh Bắc Giang (đ/c Lợi phục vụ xe xuống sân bay).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.
Địa điểm: Hội trường Sở Công thương.
2) 14 giờ 00: Tổ kiểm tra 546 kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND huyện Phước Long và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (cả tuần).
Đồng chí Lợi phục vụ xe (ngày thứ 2).
THỨ BA – Ngày 09/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.
Địa điểm:  UBND xã Phước Tân, huyện Phú Riềng (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS tỉnh và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS tỉnh khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm:  Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phước Bình, TX Phước Long.
Địa điểm:  UBND phường Phước Bình, TX Phước Long (đ/c Lợi phục vụ xe).
THỨ TƯ - Ngày 10/5
SÁNG 1)  08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
Địa điểm:  UBND  xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội thảo khoa học và Hội nghị tổng kết 19 năm công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer (03 ngày, từ ngày 10 - 12/5).
Địa điểm: Tỉnh An Giang.
4) 06 giờ 30: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  TX. Binh Long.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Lê Văn Tâm (PTPPTP NV1), Ngô Thị Thu (CV) dự họp thống nhất nội dung hoạt động của Khối thi đua số 1 năm 2023.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri.
Địa điểm:  Hội trường Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh (VP làm văn bản báo vắng cho đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đ/c Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc đi công tác).
3) 14 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
Thành phần: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 11/5
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh.
Địa điểm:  tại phòng họp B – Tỉnh ủy (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc  dự tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (đ/c Lợi phục vụ xe).
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII (khu vực phía Nam) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Địa điểm:  Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (đường Hùng Vương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  TX. Binh Long.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS tỉnh và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS tỉnh khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp
4) 09
 giờ 00: Đồng chí Cao Thị Hà - CVP Sở chủ trì họp Văn phòng Sở Nội vụ.
Thành phần: CCVC và người lao động Văn phòng Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng năm 2023. ( Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền ) ( Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung)
Địa điểm:  Hội trường UBND huyện Bù Đăng (đ/c Lợi phục vụ xe).
THỨ SÁU – Ngày 12/5
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự họp hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2023 (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 09 giờ 00: ồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự  Làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp về nhu cầu hợp tác đào tạo, bồi dưỡng trên các lĩnh vực (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự chương trình đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Hớn Quản (đ/c Lợi phục vụ xe).
Địa điểm: Trụ sở UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản (phòng XDCQ chuẩn bị nội dung.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự  họp hội đồng thẩm định dự thảo Văn bản QPPL do STP soạn thảo.
Địa điểm:  tại Hội trường Sở Tư pháp
6) 06 giờ 00: Đi thăm các tổ chức tôn giáo: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023
Địa điểm:  TX. Phước Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc chủ trì trao tặng "Thùng rác gia đình" cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Thành phần: BCH Công đoàn.
Địa điểm: Nhà văn hóa khu phố Phú Tân.
   
 
CHỦ NHẬT – Ngày 14/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ bổ nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,428
  • Hôm nay262,841
  • Tháng hiện tại10,762,227
  • Tổng lượt truy cập359,429,338
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây