Lịch làm việc tuần thứ 20-2022

Lịch làm việc tuần thứ 20-2022

Số kí hiệu 20
Ngày ban hành 15/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                            Tuần 20  năm 2022 (từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
                                                                - - - - -

 
CHỦ NHẬT - Ngày 15/5
TỐI 1) 18 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyêt – Giám đốc dự tiếp ăn tối cùng Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
 
THỨ HAI - Ngày 16/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 06 giờ 30: Tiếp ăn sáng cùng Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
- 08 giờ 00: Dự làm việc với đoàn khảo sát ủy ban pháp luật về thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại tỉnh Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và tài liệu họp).
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
- 11 giờ 00: Dùng cơm trưa tại nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thị Phi Yến và đ/c Bùi Thị Thu Trang – Chuyên viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022 (cả tuần).
Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 29; Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án đầu tư hạ tầng huyện Chơn Thành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp thông qua Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) (Bộ phận Thanh tra chuẩn bị nội dung góp ý).
Địa điểm: Thanh tra tỉnh Bình Phước.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: huyện Chơn Thành.
THỨ BA – Ngày 17/5
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyêt – Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tham quan diễn tập KVPT năm 2022 huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Hội trường C – UBND huyện BGM.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự phát động cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, lần thứ 2 năm 2022; trao giải cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2021; trao giấy chứng nhận VietGAP/Globalgap.
Địa điểm: tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc dự hội nghị nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đ/c Đỗ Thanh Tâm và đ/c Thịnh cùng dự).
Địa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
2) 13 giờ 30: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị  dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).
Địa điểm: Phòng họp SNV.
THỨ TƯ - Ngày 18/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Địa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC phối hợp VP chuẩn bị nội dung, hội trường).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15;
- 15 giờ 30: Họp Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- 16 giờ 30: Thông qua Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị”.
Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM dự hội nghị BCH Tỉnh đoàn mở rộng lần thứ XII khóa XI về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
THỨ NĂM - Ngày 19/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 30/2022.
- 10h30’: Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Xin chủ trương tổ chức Đại hội Hội Chữ thập tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
(Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc:
- 6 giờ 30: Dự Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 
Địa điểm: ấp 4, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài.
- 08 giờ 00: dự hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC phối hợp VP chuẩn bị nội dung, hội trường).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
- 08 giờ 30: Họp xem xét đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường các dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp bàn thông qua phương án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất giai đoạn 2 cho dự án trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đảng viên Chi bộ 6 họp Chi bộ thông qua Văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Dự Hội thảo triển khai số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị triển khai Ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hớn Quản, Phú Riềng, thị xã Phước Long; Kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Đồng Xoài năm 2022.
Địa điểm:  Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.
7) 07 giờ 45: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở và đ/c Thân Văn Hào - CV BTG dự HN BCH Đoàn khối lần thứ 7, khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Đồng chí Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
2)
14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở Dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Chủ tịch UBND  tỉnh ủy quyền).

Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 18 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tiếp cơm tối Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi số.
Địa điểm: Phòng Vip, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
4) 15 giờ 00: Họp chi bộ 1 tháng 5 và tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 20/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Hội trường UMMTTQVN tỉnh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở Dự Họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi số.
Địa điểm: 
tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự buổi làm việc với đoàn công tác của UBQG về người khuyết tật Việt Nam về việc đánh giá tình hình thực thi Luật người khuyết tật tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Sở LĐ,TB-XH.
5)  06 giờ 30: Lãnh đạo Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo (cả ngày).
Địa điểm: Huyện: Bù Đăng, Phú Riềng.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: huyện Hớn Quản.
7) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Hoàng Thị Đông dự hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 10.
Địa điểm: HT Công ty Cao su Đồng Phú (xã Thuận Phú, H. Đồng Phú).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc chủ trì họp:
- 14 giờ 30: Họp Đảng ủy tháng 5/2022.\
Thành phần: Đảng ủy viên.

- 15 giờ 30: Họp giao ban tháng 5/2022.
Thành phần: Lãnh đạo Sở; TP, P.TP các phòng; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Tôn giáo dự họp nội bộ chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty An Viên.

Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh
   
 
THỨ BẢY - Ngày 21/5
SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo họp giải quyết một số nội dung liên quan dự án quần thể văn hóa cứu sinh Bà Rá.
Địa điểm: Tại Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,057
  • Hôm nay156,253
  • Tháng hiện tại156,253
  • Tổng lượt truy cập362,162,056
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây