Lịch làm việc tuần thứ 20-2023

Lịch làm việc tuần thứ 20-2023

Số kí hiệu 20
Ngày ban hành 14/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                      LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 20  năm 2023 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)

 
THỨ HAI - Ngày 15/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 06 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Trần Tuấn Vũ (PTP NV2) dự lễ khánh thành đường Phan Bội Châu.
Địa điểm: Đường Phan Bội Châu, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Nam (PTP), Trần Tuấn Vũ (PTP) và đ/c Đậu Thị Phương Anh (PTP) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (Đối tượng 3) đến hết ngày 30/5/2023.
Địa điểm: Trường Quân sự địa phương.
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban, lãnh đạo 02 Phòng NV và đc Nguyễn Thái Đương chuyên viên hop xét điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
Địa điểm: Phòng Làm việc Trưởng ban TĐKT.
CHIỀU 1) 17 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham dự chương trình Ga la “Nghĩa tình đồng đội” do Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2) 17 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự bữa cơm thân mật cùng với Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh (đ/c Hiền – BTG cùng dự).
Địa điểm: Khuôn viên Thanh tra tỉnh.
THỨ BA – Ngày 16/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự chương trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Trụ sở Công đoàn KCN KV Đồng Xoài – Đồng Phú (Đ/c Vĩnh phục vụ xe).
2) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước năm 2023, nhiệm kỳ 2022-2027.
Địa điểm: tại Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản, TX. Bình Long.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc TTLTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc TTLTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh – Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp thông qua báo cáo đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh (Đ/c Vĩnh phục vụ xe).
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 17/5
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023).
Địa điểm: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.
4) 07 giờ 30: Tổ kiểm tra 546 kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND huyện Phước Long và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (Đồng chí Lợi phục vụ xe).
5) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc TTLTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc TTLTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Chơn Thành.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) và đ/c Lê Văn Tâm (PTP PTP NV 1) dự Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh BP năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp nghe báo cáo kết quả chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Giang (Đ/c Hà – CVP, đ/c Hạnh và đ/c Phưởng – PTP Phòng XDCQ cùng dự và chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh (Đ/c Vĩnh phục vụ xe).
THỨ NĂM - Ngày 18/5
SÁNG 1) 09 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì
09 giờ 00 Họp Đảng ủy 
Thành phần: các Đảng ủy viên.
10 giờ 00 Họp giao ban cơ quan 
Thành phần: các Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ 

2) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đặng Thành Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đặng Thành Hoàng – TP CCVC&TCBM; đ/c Nguyễn Thị Phi Yến - CV dự họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 16 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nội dung công tác cán bộ (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh (đ/c Vĩnh phục vụ xe).
4) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung, đ/c Huỳnh Thị Bé Năm và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Thành phần: CCVC và người lao động thuộc Sở Nội vụ.
Trang phục: Nam sơ mi trắng, quần thẫm màu, cà vạt; Nữ áo dài truyền thống. 

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ (BCH Công đoàn Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung liên quan). 
5) 15 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 121.

Thành phần: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ (BCH Công đoàn Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung liên quan).
THỨ SÁU – Ngày 19/5
SÁNG 1)  07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT dự HN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của TX Chơn Thành (đ/c Hoàng Thị Đông - PTP PTP NV2 và đ/c Nguyễn Thị Phương – CV cùng dự).
Địa điểm: UBND TX Chơn Thành (đ/c Vĩnh phục vụ xe)
2) 06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ nhất).
Địa điểm: TP. Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành.
3) 06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ hai)
Địa điểm: TP. Đồng Xoài, huyện Phú Riềng.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB), Nguyễn Tâm Đức (CV) dự HN biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh.
Địa điểm: Công an tỉnh.
5) 08h00: 
Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM và đ/c Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên dự khai mạc và tham gia giám sát vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng năm 2023

Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng 
CHIỀU 1) 16 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự bữa cơm thân mật chào mừng Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần IX,nhiệm kỳ 2023-2028.
Địa điểm: Căn tin Sở Tư pháp 
   
 
THỨ BẢY – Ngày 20/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ bổ nhiệm Trụ trì Chùa Long Sơn; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm: Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM và đ/c Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên dự khai mạc và tham gia giám sát vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND huyện Phú Riềng.
Địa điểm: Trung tâm Hành chính huyện Phú Riềng.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay293,860
  • Tháng hiện tại1,813,868
  • Tổng lượt truy cập315,875,021
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây