Lịch làm việc tuần thứ 21-2023

Lịch làm việc tuần thứ 21-2023

Số kí hiệu 21
Ngày ban hành 21/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                     LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 21  năm 2023 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023) 
THỨ HAI - Ngày 22/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc chỉ trì họp về công tác kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (do Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị và cùng dự).
Địa điểm: Phòng Họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 23/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023 (phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ nhất)
Địa điểm: TX. Bình Long; huyện Hớn Quản.
3) 06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ hai).
Địa điểm: TX. Phước Long; huyện Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bù Đăng.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang – Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Ban Tôn giáo họp với các ngành liên quan, UBND huyện Bù Đăng về tình hình hoạt động của Giáo họ Bom Bo.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
THỨ TƯ - Ngày 24/5
SÁNG 1) 06 giờ 45: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc phục vụ Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức.
Thành phần: Công chức, viên chức có tên trong Quyết định thành lập.
Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.
3) 09 giờ 00: 
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Nội dung: Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước. 

Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước 
3)  06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ nhất)
Địa điểm: Huyện Bù Đốp; huyện Lộc Ninh.
3) 06 giờ 00: Đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 68/KH-SNV.TG ngày 13/4/2023 (Đoàn thứ hai).
Địa điểm: Huyện Đồng Phú; huyện Bù Đăng.
CHIỀU
1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở Nội vụ.
Thành phần: Toàn thể đảng viên.
ĐỊa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc tiếp đoàn Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung tiếp đoàn).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 25/5
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, trực lễ tang đồng chí Bùi Thanh Phong- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy (đ/c Vĩnh phục vụ xe)
Địa điểm: Thị xã Chơn Thành  
2) 07 giờ 30: Phạm Thành Chung -
Phó Giám đốc,  Dự Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ IV (2022-2027) 

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp 
3) đ/c
Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và đ/c Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM dự họp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện trong thực hiện sắp xếp, chia tách, kiện toàn bộ máy theo quy định.

Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập (đ/c Lợi phục vụ xe).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập (VP liên hệ VP HĐND tỉnh xe đi chung cho lãnh đạo).
3) 4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm: Chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đỗ Thanh Tâm – TB TĐKT dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2023; hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2022 (giao Ban Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 26/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 05 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Phạm Quang Hà – TB Tôn giáo đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản năm 2023 theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh; phòng nghiệp vụ 2 cử 02 công chức cùng đi (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Tập trung tại Sở Nội vụ lúc 05 giờ 30 để cùng đi.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. (VP  báo vắng)
Địa điểm: tại trụ sở HĐND và UBND huyện Hớn Quản (VP liên hệ VP HĐND tỉnh xe đi chung cho lãnh đạo).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến bố trí công tác sau khi tốt nghiệp (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng họp).(HOÃN)
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Dự buổi làm việc với Tổ công tác học tập kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai.
(p.XDCQ chuẩn bị nội dung và cùng dự)
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

6) 06 giờ 00: Đi thăm các tổ chức tôn giáo: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm: TX. Phước Long, huyện Lộc Ninh.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 16 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự đại hội thành lập liên đoàn Taekwondo tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì ngày pháp luật quý II/2023.
Thành phần: Trưởng, phó các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc và CCVC Sở Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ (HOÃN).
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay295,395
  • Tháng hiện tại1,815,403
  • Tổng lượt truy cập315,876,556
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây