Lịch làm việc tuần thứ 24-2022

Lịch làm việc tuần thứ 24-2022

Số kí hiệu 24
Ngày ban hành 11/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                             LỊCH LÀM VIỆC
                           Tuần 24  năm 2022 (từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022)
                                                               - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 13/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở .
2) 10 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự nghe báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và chủ trương giải thể Quỹ theo quy định tại Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 35/2022; Cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với cán bộ diện BTVTU quản lý (Giám đốc ủy quyền).

Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
4) 08 giờ 00: Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng tiếp tục thanh tra (hết tuần)
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Phó trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh (Ban TĐKT cùng dự) (đến hết buổi sáng ngày 15/6/2022).
Địa điểm: Thanh Tra tỉnh.
THỨ BA – Ngày 14/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chương trình vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, giai đoạn 1992 – 2022.
Địa điểm: Hội trường Hội người mù tỉnh Bình Phước.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi Cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (hết tuần)
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự nghe các thành viên Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm 337, 339 báo cáo tiến độ thực hiện các đề án.
Thành phần: Thành viên Tổ giúp BCN 337, 339.

Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 15/6
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục Trưởng họp thống nhất nguồn kinh phí thực hiện đề án trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh.
Địa điểm:
Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 9 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh phí tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (Phòng CCVC phát hành thư mời; đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và dự họp cùng).

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 17 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134.
Địa điểm: tại Nhà khách Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp C, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 16/6
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội theo Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo 68 Trung ương.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Ban Dân tộc của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thủ tục môi trường theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế.
4) 08 giờ 00: Đảng viên Chi bộ 6 họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
5) 09 giờ 00: Toàn thể công chức Ban TĐKT họp giao ban tháng 6/2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp thảo luận và thống nhất cho dự thảo đề án kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Bình Phước (đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Hội trường B – Sở NN&PTNT.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với ngành Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 14
 giờ 00: Họp văn phòng sở

Địa điểm: Phòng họp SNV.
5) 15 giờ 30: Đảng viên Chi bộ 1 họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2022. .
Địa điểm: Phòng họp SNV.
THỨ SÁU - Ngày 17/6
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU 1)
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập990
  • Hôm nay158,005
  • Tháng hiện tại158,005
  • Tổng lượt truy cập362,163,808
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây