Lịch làm việc tuần thứ 29-2022

Lịch làm việc tuần thứ 29-2022

Số kí hiệu 29
Ngày ban hành 16/07/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                             Tuần 29  năm 2022 (từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)
                                                               - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 18/7
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp cho ý kiến về Kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy (đ/c Hương, Hoàng, Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm –  Phó Giám đốc Sở dự chủ trì công bố Quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các sở, ngành.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra số 801.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 44/2022; Tờ trình số 32-TTr/BCS ngày 28/3/2022 xin chủ trương ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự họp Hội đồng Quản lý Quỹ về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đ/c Chiểu – Chuyên viên phòng CCVC&TCBM cùng dự họp).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 19/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2022 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra trực, tiếp công dân định kỳ.

Địa điểm: Sở Nội vụ (cả ngày).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban dự Hội nghị trù bị chuẩn bị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua các Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đương cùng dự).
Địa điểm: Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nội dung: Sở Nội vụ báo cáo công tác cán bộ (phòng CCVC chuẩn bị nội dung và đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 2 (đ/c Đông cùng dự).
Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh
THỨ TƯ - Ngày 20/7
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022) trên địa bàn huyện Bù Gia Mập..
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện BGM lúc 08h00 để cùng đi.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 7/2022.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
5) 11 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự tiệc mừng lễ Ban bí tích làm phép nhà thờ Giáo họ Thuận Phú.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ 3 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Địa điểm: Hội trường SNV.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp xem xét Tờ trình số 1761/TTr-SGDĐT ngày 24/6/2022 của Sở GD&ĐT về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 6 (đ/c Tâm cùng dự).
Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh
THỨ NĂM - Ngày 21/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Tổ công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về Báo cáo sơ bộ về kết quả nghiên cứu thu thập được với UBND tỉnh Bình Phước công tác sửa chữa, nâng cấp, chuyển giao toà nhà A11, Ký túc xá ĐHQG-HCM.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 45: Các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường (lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 7 (đ/c Thu cùng dự).
Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.
5) 07 giờ 45: Các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày).
Địa điểm: Tại Phòng họp SNV
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 17 giờ 00: Dùng cơm thật mật với Đoàn công tác.
Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự họp giao ban công tác pháp chế 06 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
THỨ SÁU - Ngày 22/7
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở tiếp tục dự làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 45: Các đồng chí Phó Giám đốc tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Địa điểm: Tại Hội trường (lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
3) 
07 giờ 45: Các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày).

Địa điểm: Tại Tại Phòng họp SNV
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 9 (đ/c Đông cùng dự).
Địa điểm: Công ty Dược Dophaco.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2047 - 27/7/2022).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập878
  • Hôm nay170,510
  • Tháng hiện tại170,510
  • Tổng lượt truy cập362,176,313
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây