Lịch làm việc tuần thứ 32-2022

Lịch làm việc tuần thứ 32-2022

Số kí hiệu 32
Ngày ban hành 07/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                LỊCH LÀM VIỆC
                              Tuần 32  năm 2022 (từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)
                                                               - - - - -

 
CHỦ NHẬT - Ngày 07/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ Vu lan tại Văn phòng BTSGHPG thị xã Bình Long.
Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan tại chùa Phổ Quang.
Địa điểm:  Huyện Bù Đăng
 
THỨ HAI - Ngày 08/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi công tác tại Hà Nội làm việc với các cơ quan Trung ương về việc thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (đến hết ngày 12/8) (Đ/c Hạnh cùng đi).
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan - Báo hiếu (các thành viên Đoàn cùng tham gia).
Địa điểm: Các tổ chức Phật giáo.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự trực tuyến phiên họp lần 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (họp thay Giám đốc).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự buổi làm việc với các sở, ngành liên quan đến Qũy An sinh xã hội (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra 801 kiểm tra công tác cải cách hành chính tại  Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra 801.
Địa điểm: Tại Khoa học và Công nghệ (hết tuần).
2) 14 giờ 00: Họp Ban Ra đề - Hướng dẫn và giải đáp về Danh mục tài liệu ôn xét tuyển viên chức năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 09/8
SÁNG 1) Các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ Sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Đoàn kiểm tra Kế hoạch 18, 197 của Tỉnh ủy (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai về xây dựng phương án thí điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Tạ pháp và dâng Pháp y.
Địa điểm: Chùa Quang Minh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Xuân Hải - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp UBND tỉnh thông qua: (1) Quy hoạch sử dụng đất theo góp ý của các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT; (2) Kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 10/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ và quy chế quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Bình Phước.
ĐỊa điểm: Phòng họp B – Liên hiệp các hội.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng đi khảo sát tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự)
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng Sở tham gia tập huấn xây dựng hệ thống kế hoạch SSCĐ theo Thông tư 43 của Ban CHQS Tự vệ cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc dự Đại hội chi bộ 5, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: các đồng chí Đảng viên CB 5
Địa điểm: Phòng họp SNV.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Vũ Mạnh Thảo – Phó Trưởng phòng dự hội đồng thẩm định dự thảo văn bản QPPL do Sở Tư pháp soạn thảo.

Địa điểm: Hội trường A - Sở Tư pháp.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua khối thi đua số 4 (đ/c Tâm Đức cùng dự)

Địa điểm: Sở KH&ĐT.
THỨ NĂM - Ngày 11/8
SÁNG 1) Các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ Sở (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối.
Thành phần: Thư ký ĐU, ĐTN, Công đoàn; Các đồng chí làm công tác đảng vụ các chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 08
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
CHIỀU
1)Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM:
13 giờ 30: Dự họp về công tác tổ chức cán bộ.
15 giờ 30: Họp duyệt sinh các lớp học Trung cấp LLCT mở tại trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
 
THỨ SÁU - Ngày 12/8
SÁNG
1)  08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ điểm.
Địa điểm: tại Nông trường Xa Cam, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự trực tuyến hội nghị tổng kết năm học năm 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lế khai giảng lớp Trung cấp chính trị hệ tập trung khóa 131.
Địa điểm: tại phòng 202D, trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng đi khảo sát tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự)

Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết và đ/c Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoãn).
Thành phần: các đồng chí Đảng viên CB 1
Địa điểm: Phòng họp SNV.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc dự Đại hội chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025(Hoãn).
Thành phần: các đồng chí Đảng viên CB 2
Địa điểm: Hội trường SNV.
 
THỨ BẢY - Ngày 13/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc dự lễ Vu lan tại chùa Tây Trúc.
Địa điểm:  Chùa Tây Trúc, Lộc Hưng, Lộc Ninh.

 
   
 
CHỦ NHẬT - Ngày 14/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm:  Chùa Thanh Phước.
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập884
  • Hôm nay174,451
  • Tháng hiện tại174,451
  • Tổng lượt truy cập362,180,254
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây