Lịch làm việc tuần thứ 33-2022

Lịch làm việc tuần thứ 33-2022

Số kí hiệu 33
Ngày ban hành 14/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                               Tuần 33  năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)
                                                                      - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 15/8
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo trả lời phòng vấn đài Truyền hình An Viên về tôn giáo (Phật giáo) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự chỉ đạo Đại hội chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự chỉ đạo Đại hội chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ 2.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 16/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối.
Thành phần: Thư ký ĐU, ĐTN, Công đoàn; Các đồng chí làm công tác đảng vụ các chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Công đoàn; Bí thư ĐTN.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Hoa Vận Định (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng khách VIP, UBND tỉnh
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ điểm (Báo vắng).
Địa điểm: tại UBND xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham dự đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở.
Địa điểm: Sở Khoa học - Công nghệ.

6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế (Chuyển sang sáng chủ nhật).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở nghe Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết gắn với kỷ niệm ngành nội vụ; Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ (Văn phòng chuẩn bị nội dung, CVP báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra 801 kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý khu kinh tế.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra 801.
Địa điểm: Tại Ban Quản lý khu kinh tế (hết tuần).
THỨ TƯ - Ngày 17/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 08 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Gia Mập (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 09 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND thị xã Phước Long (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 10 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Đăng (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở
2) 08 giờ 00: Ban Kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát – Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Đức Bổn A Lan Nhã.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên cùng đoàn đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Lộc Ninh (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 15 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Đốp (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 16 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Hớn Quản (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 18/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 08 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND  thành phố Đồng Xoài (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 09 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Chơn Thành (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 10 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Đồng Phú (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham dự đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở.
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.

3) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng đi sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính (giao Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, đ/c Hoàng – TP và đ/c Hà – PTP cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo, đ/c Trần Thương Huyền - PBT Tôn giáo và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh dự phiên trù bị Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 19/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đ/c Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo, đ/c Trần Thương Huyền - PBT Tôn giáo và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh dự phiên chính thức Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Hội đồng Quản lý Quỹ An sinh xã hội về tình hình hoạt động của Quỹ.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự giám sát Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở.

Địa điểm: Sở Ngoại vụ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng cùng đoàn đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Địa điểm: thị xã Bình Long.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp sơ kết lần thứ tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 20/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự đại lễ vu lan báo hiếu và dâng pháp y thiết lập trai đàn chẩn tế.
Địa điểm: Chùa Tân Minh, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển thị trường lao động phục vụ phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHỦ NHẬT - Ngày 21/8
SÁNG 1) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc:
- 06 giờ 30: Dự ngày hội Yoga.
Địa điểm: Nhà tập đa năng, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- 19 giờ 30: Giao lưu văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Đoàn ca mua nhạc dân tộc tỉnh.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Hưng Tịnh.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú
3) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Thanh Nghiêm.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập819
  • Hôm nay153,370
  • Tháng hiện tại153,370
  • Tổng lượt truy cập362,159,173
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây