Lịch làm việc tuần thứ 38-2022

Lịch làm việc tuần thứ 38-2022

Số kí hiệu 38
Ngày ban hành 18/09/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                        LỊCH LÀM VIỆC
                                Tuần 38  năm 2022 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)
                                                                     - - - - -
CHỦ NHẬT - Ngày 18/9
CHIỀU 1) 18 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tiếp đoàn dùng bữa tối.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm:  Văn phòng Sở phối hợp phòng CCVC&TCBM bố trí.
 
THỨ HAI - Ngày 19/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 06 giờ 30: Tiếp Đoàn dùng bữa sáng.
- Thành phần: các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Văn phòng Sở phối hợp phòng CCVC&TCBM bố trí.
- 08 giờ 00: Tiếp Đoàn làm việc tại Sở Nội vụ.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
- 11 giờ 30: Tiếp Đoàn dùng cơm trưa.
- Thành phần:  các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Văn phòng Sở phối hợp phòng CCVC&TCBM bố trí.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh  uỷ, phiên thứ 57/2022; nội dung: Báo cáo về công tác cán bộ, Sắp xếp tổ chức bộ máy theo Thông báo số 16-TB-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị và Kết luận số 135-KL/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
3)  Phạm Thành chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên tham gia tập huấn cán bộ BCHQS của các cơ quan, đơn vị năm 2022 (từ ngày 19 - 27/9/2022).
Địa điểm: Cơ sở 2 - Trung đoàn BB736 (ấp 6, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài).
CHIỀU 1) 15 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm đối với ông Trương Hữu Nhàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh (Phòng CCVC&TCBM cùng dự) (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp Đa khoa tỉnh Bình Phước.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị (khóa TC132, TC133 và TC134).
Địa điểm: Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA – Ngày 20/9
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Phạm Thành chung – Phó Giám đốc chủ trì thông qua các văn kiện và đề án nhân sự Đại hội liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ IV 2022 – 2027.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc đi kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2022.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (thành viên Đoàn kiểm tra 313 cùng tham gia).
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng đi sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
ĐỊa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (02 ngày).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kinh Huyền Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, đ/c Võ Quốc Thanh và đ/c Lê Xuân Bình - Tham gia huấn luyện dân quân tự về và đi bắn đạn thật (từ ngày 20 - 26/9/2022).
Địa điểm: BCHQS thành phố Đồng Xoài và Bù Đăng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác Nội vụ và tiến hành thanh tra (Đoàn thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long (hết tuần).
2) 18 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp lý luận chính trị năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ TƯ - Ngày 21/9
SÁNG 1) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc:Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (đ/c Đông chuyên viên cùng dự).
Địa điểm: Lầu 8 – Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc:
- 8 giờ 00: Đoàn Giám sát đi khảo sát trực tiếp tại ấp Vườn Bưởi xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, sau đó Đoàn làm việc với UBND xã Lộc Thiện.
Địa điểm: UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
- 11 giờ 30: Tiếp đoàn ăn trưa tại huyện Lộc Ninh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính.
Thành phần: Đoàn kiểm tra 801.
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà - Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM; Đ/c Phạm Văn Chiểu - Chuyên viên phòng CCVC&TCBM tham gia giám sát sát hạch viên chức.

Địa điểm: UBND Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp Đoàn Giám sát Hội đồng dân tộc, Quốc hội khóa XV làm việc với UBND huyện Lộc Ninh.
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
2)  18 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở;  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Nhà ăn UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng dự họp chỉ đạo công tác giám định tư pháp (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 22/9
SÁNG 1) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự họp Quán triệt, triển khai: (1) Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu ứng cử”; (2) Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bộ kỷ luật.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc:
- 08 giờ 00: dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 11 giờ 30: Tiếp đoàn ăn trưa tại nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp nghe Tổ rà soát quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
5) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (thành viên Đoàn kiểm tra 313 cùng tham gia).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Địa điểm: Sở Tài chính.
CHIỀU 1) 15 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm đối với ông Trương Hữu Nhàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh (Phòng CCVC&TCBM cùng dự).

Địa điểm: Phòng họp Đa khoa tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 23/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì công bố quyết định và tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Thành phần: Tổ Kiểm tra 546.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài (hoãn).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp 2 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện (Đồng Phú, Bình Long, Lộc Ninh) nhiệm kỳ 2021-2026
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự buổi làm việc Ban vận động Hội Nữ kháng chiến (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

4) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm với Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương (đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Hữu Tuấn - Trưởng phòng TN - TGK làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN năm 2022.
Địa điểm: Ban Tôn giáo
6) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở tham dự Hội nghị trực tuyến Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1)  14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị) (dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở tham dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BẢY - NGÀY 24/9  1) 20 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.
 
CHỦ NHẬT – Ngày 25/9
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng KTG - PG dự lễ bổ nhiệm Trụ trì Chùa Báo Ân.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh
CHIỀU 1) 17 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham dự buổi tiếp Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Địa điểm:  Nhà khách Tỉnh ủy.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,254
  • Hôm nay160,202
  • Tháng hiện tại160,202
  • Tổng lượt truy cập362,166,005
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây