Lịch làm việc tuần thứ 42-2022

Lịch làm việc tuần thứ 42-2022

Số kí hiệu 4
Ngày ban hành 15/10/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                          LỊCH LÀM VIỆC

                          Tuần 42  năm 2022 (từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2022)
                                                                   - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 17/10
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự  khai giảng lớp 2 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường SNV.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng - Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (hết tuần) Phòng Nghiệp vụ cùng đi.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại trụ Sở Ban Dân tộc tỉnh.
THỨ BA – Ngày 18/10
SÁNG 1)  08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; đ/c Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT d Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2016-2021 do Công an tỉnh phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp nghe Tổ rà soát quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh báo cáo kết quả thực hiện.
Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 06 giờ 00:
Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo; công chức Ban Tôn giáo cùng tham gia.

ĐỊa điểm:  Huyện Hớn Quản.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng Công bố quyết định thanh tra công tác văn thư lưu trữ năm 2022 (Thành viên Đoàn kiểm tra 181).
ĐỊa điểm:  Liên minh hợp tác xã.
5) 08 giờ 00:
 Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM dự họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.

ĐỊa điểm: Sở Xây dựng.
6) 08 giờ 00: Phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị BCH mở rộng Hội Bảo trợ Người khuyết tật, TMC và BNN.
ĐỊa điểm: Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 16 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở d họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 (Đ/c Hoàng và đ/c Hà – phòng CCVC&TCBM cùng dự và chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00:
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam .

Địa điểm: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
3) 14 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp trực tuyến BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 19/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2)  09 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo, đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Kitô giáo - Phật giáo dự Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung con người vào chương trình giáo dục quốc dân do Học viện Chính trị HCM tổ chức (Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM cùng dự) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)
Địa điểm:  Phòng họp
trực tuyến Trường Chính trị.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Dự Họp thông qua Đề án Tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00:
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp mặt Nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Xoài.

Địa điểm: Hội trường Thành uỷ.
THỨ NĂM - Ngày 20/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Phước Long năm 2022.
Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp 2 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường SNV.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng dự Công bố quyết định thanh tra công tác văn thư lưu trữ năm 2022 (Thành viên Đoàn kiểm tra 181).
ĐỊa điểm: Thị xã Chơn Thành.
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 21/10
SÁNG 1)   Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo viên Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cốt cán phong trào tôn giáo.
Địa điểm:  Hội trường B (lầu 2) TTHC huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên , nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV (2021 - 2022).
Địa điểm: Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
   
 
CHỦ NHẬT - Ngày 23/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khánh thành và an vị Phật chùa Phổ Minh.
Địa điểm:  Huyện Đồng Phú.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,493
  • Hôm nay58,045
  • Tháng hiện tại13,828,997
  • Tổng lượt truy cập313,115,641
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây