Lịch làm việc tuần thứ 43-2022

Lịch làm việc tuần thứ 42-2022

Số kí hiệu 43
Ngày ban hành 22/10/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                   LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 43  năm 2022 (từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
                                                             - - - - -
CHỦ NHẬT - Ngày 22/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
ĐỊa điểm: tại Hội trường Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
* Phòng họp Sở Nội vụ: Trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc.
* Các đảng viên, công chức, người lao động học tập trực tuyến qua phần mềm Zoom.
 
THỨ HAI - Ngày 24/10
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Ban Tôn giáo dự khai mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo
ĐỊa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp 2 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và thành viên Tổ xác minh theo Quyết định số 493/QĐ-SNV ngày 12/10/2022 của Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ xác minh trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm của ông Trần Đình Hiển họp Tổ xác minh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng Công bố quyết định thanh tra công tác văn thư lưu trữ năm 2022 (Thành viên Đoàn kiểm tra 181).
Địa điểm: Kho bạc Nhà nước Bình Phước.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự bế mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
ĐỊa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ BA – Ngày 25/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp thông qua Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo Ban Tôn giáo dự khai mạc và bế mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo (bế mạc lúc 16h00).
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực thị xã Bình Long năm 2022.
Địa điểm: tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
4) 07 giờ 30: Tổ xác minh theo Quyết định số 493/QĐ-SNV ngày 12/10/2022 của Sở Nội vụ đi xác minh trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm của ông Trần Đình Hiển (10 ngày).
Địa điểm: huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng; đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (2 ngày) Phòng Nghiệp vụ cùng đi.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tuyên dương cho tập thể, cá nhân thuộc tổng cục thú y do Sở NN&PTNT tổ chức.
ĐỊa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Lộc Ninh.
Thành phần: Thành viên đoàn 801.
ĐỊa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
THỨ TƯ - Ngày 26/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 11 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dùng cơm thân mật nhân dịp đồng chí Phó Chỉ huy trưởng – Trịnh Thanh Tam về hưu và đồng chí Võ Thành Danh nhận chức danh – Phó Chỉ huy trưởng.
Địa điểm: Nhà ăn Bộ CHQS tỉnh.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc đi khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng; đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng Công bố quyết định thanh tra công tác văn thư lưu trữ năm 2022 (Thành viên Đoàn kiểm tra 181).
Địa điểm: Toà án Nhân dân tỉnh.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự khai mạc Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp nghe Trường Cao đẳng Bình Phước báo cáo một số nội dung chưa thống nhất về xây dựng Đề án tái cấu trúc Trường.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2)  16 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự bế mạc Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo viên Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác tôn giáo.
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 27/10
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Ban TĐKT cùng dự).
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (3 cấp: tỉnh, huyện, xã).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thông qua kết quả giám sát.
Địa điểm: tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 23/7/2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Đài phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Phước.
5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM dự khai giảng lớp 2 bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 (đ/c Hà dự thay đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc).
Địa điểm:  Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng lễ Khai đạo Cao Đài.
Địa điểm:  Các cơ sở đạo Cao Đài.
8) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng; đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng Công bố quyết định thanh tra công tác văn thư lưu trữ năm 2022 (Thành viên Đoàn kiểm tra 181).
Địa điểm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
9) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn  phòng Sở  tiếp đoàn kiểm tra kết quả  thực hiện cuộc vận động xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và thực hiện " Nếp sống văn minh cá nhân" năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
10) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC 
tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị thị xã Bình Long (cả ngày).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (Hoãn).
Thành phần: Thành viên đoàn 801.
ĐỊa điểm: UBND TP Đồng Xoài.
THỨ SÁU - Ngày 28/10
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng lễ Khai đạo Cao Đài.
Địa điểm:  Các cơ sở đạo Cao Đài.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự  Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 21/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Địa điểm:  tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự buổi trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2020-2021.
Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung, khoá 122.
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 21/9/2022 của Ban Bí thư TW Đảng về bảm đảm trật tự ATGT.
ĐỊa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị thị xã Bình Long (cả ngày).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,347
  • Hôm nay59,429
  • Tháng hiện tại13,830,381
  • Tổng lượt truy cập313,117,025
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây