Lịch làm việc tuần thứ 45-2022

Lịch làm việc tuần thứ 45-2022

Số kí hiệu 45
Ngày ban hành 06/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                                          LỊCH LÀM VIỆC

                          Tuần 45  năm 2022 (từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)
                                                                    - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 07/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc theo chướng trình riêng.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé NămPhó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn, đánh giá giữa kỳ, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2022 (Đ/c Yến – Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Hồ Chí Minh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Văn Chiểu -  Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Ban TĐKT họp giao ban định kỳ tháng 11/2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 08/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (02 ngày) (Giám đốc ủy quyền đ/c Năm - Phó Giám đốc dự).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo phương án sắp xếp các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022 (cả ngày).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự buổi trao đổi một số nội dung về dự thảo Kế hoạch tuyển chọn, bố trí cán bộ trẻ giữ chức vụ chủ chốt ở phường, xã, thị trần và dự thảo Kế hoạch tuyển chọn cán bộ đưa đi ĐT, BD và điều động, biệt phái luân chuyển về cơ sở rèn luyện, thử thách (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT dự Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước (Dự thay đồng chí Hiền).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 09/11
SÁNG 1) 07 giờ 45:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (VP chuẩn bị tài liệu).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn công tác QLNN về thanh niên năm 2022 tại UBND thị xã Chơn Thành.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022.
Địa điểm: Hội trường C, Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc làm việc về công tác cán bộ.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - Phó Phòng XDCQ,CTTN&CCHC báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn công tác QLNN về thanh niên năm 2022 tại UBND thị xã Chơn Thành.

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
THỨ NĂM - Ngày 10/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh (đợt 3 năm 2022).
Địa điểm: Phòng họp Sở KH&CN.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (02 ngày).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 166 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi) (HOÃN).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự 
Lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh.

 
THỨ SÁU - Ngày 11/11
SÁNG 1) 09 giờ 15: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022 (Hoãn).
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc chủ trì họp Tổ xác minh 493 báo cáo kết quả xác minh (Các thành viên Tổ xác minh 493 cùng dự). 
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

4) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp- Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo. 
Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị, hệ tập trung, khóa 124 tại thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập981
  • Hôm nay173,358
  • Tháng hiện tại173,358
  • Tổng lượt truy cập362,179,161
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây