Lịch làm việc tuần thứ 46-2022

Lịch làm việc tuần thứ 46-2022

Số kí hiệu 46
Ngày ban hành 12/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                                                           LỊCH LÀM VIỆC

                                         Tuần 46  năm 2022 (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 14/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc theo chương trình riêng.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (lớp huyện, thị xã).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (Đ/c Thái Văn Kiện cùng dự)
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Chi bộ 3, Ban Tôn giáo họp kiểm điểm đảng viên cuối năm; đánh giá, xếp loại công chức năm 2022.
Địa điểm: Ban Tôn giáo
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2022.
ĐỊa điểm: Hội trường 202D, Trường Chính trị tỉnh.
3) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và thành viên Tổ xác minh họp công bố kết quả xác minh (được thành lập theo Quyết định số 493/QĐ-SNV ngày 12/10/2022 của Sở Nội vụ).

ĐỊa điểm: Phòng họp  Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 15/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (Cả ngày).
2) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (lớp tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc và Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - PTP XDCQ, CTTM&CCHC tham gia chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ về rà soát quy hoạch (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh uỷ.
2) 15 giờ 00: Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc liên quan đến nội dung thành lập 02 thị trấn (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chủ động mời các thành phần và cùng dự; đồng chí Nam - Kế toán trưởng cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 65/2022; nội dung: Tình hình hoạt động Quỹ ASXH tỉnh (Hoãn).

ĐỊa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
4) 14
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

5) 15 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban tham gia rà soát và chạy thử Chương trình Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022” (Văn Tâm cùng đi).
Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 16/11
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước: Các Sở, ban, ngành tỉnh.
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Hội thánh năm Nhâm Dần - 2022 của Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tại Giáo Tông Đường (Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh), thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề CCHC tại địa phương và các vấn đề đặt ra với lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
Địa điểm: Trường Chính trị.

4) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường Cơ sở II/eBB736
5) 08 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TBCM dự
họp duyệt sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện Lộc Ninh và Trường Chính trị tỉnh năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 166 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
THỨ NĂM - Ngày 17/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì công bố kết quả kiểm tra về CCHC.
Thành phần:  Đoàn Kiểm tra 801.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
ĐỊa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐHBQ-HĐND tỉnh.
3) 08 giờ 00:
Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Đặt đá xây dựng Chùa Phước Lâm.

Địa điểm: Xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022.
Địa điểm: Hội trường UBND Hớn Quản.
5) 07 giờ 30: Chi bộ 4 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4
Địa điểm:  Phòng họp Chi cục Văn thư Lưu trữ.
6) 08 giờ 00: Ban TĐKT họp giao đánh giá, xếp loại công chức; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.
Địa điểm: Ban TĐKT.
7) 08 giờ 00:  Văn phòng Sở họp giao đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (Trường Chính trị mời).
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh
2) 14 giờ 00: Chi cục Văn thư - Lưu trữ họp đánh giá, phân loại tập thể, công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục.
Địa điểm:  Phòng họp Chi cục Văn thư Lưu trữ.
3) 14 giờ 00: Chi bộ 1 họp đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022
Địa điểm: Phòng họp SNV.
4) 14 giờ 00: Chi bộ 6 họp đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022.
Địa điểm: Ban TĐKT.
THỨ SÁU - Ngày 18/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 546 chủ trì công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND thị xã Chơn Thành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã.
Địa điểm:  UBND thị xã Chơn Thành.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Tuyên dương Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiểu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022 và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Đồng Xoài.
4) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường Cơ sở II/eBB736.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Lễ  khai giảng năm học và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Địa điểm: Trường Cao đăng Công nghiệp Cao su.
6) 08 giờ 30: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng dự
Hội nghị trực tuyến đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh

7) 08 giờ 00: Chi bộ 2 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2
Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐHBQ-HĐND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 19-11
SÁNG
1) 07 giờ 30: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở và Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển (1972-2022), 40 năm thành lập trường THPT Lộc Ninh (1982 - 2022), 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và họp mặt truyền thống các thế hệ cựu học sinh.
Địa điểm: Trường THPT Lộc Ninh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Quang Trung.
CHỦ NHẬT - Ngày 20-11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Bổ nhiệm trụ trì Chùa Bảo Tích.
Địa điểm: Xã An Khương, huyện Hớn Quản.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay304,730
  • Tháng hiện tại1,824,738
  • Tổng lượt truy cập315,885,891
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây