Lịch làm việc tuần thứ 47-2022

Lịch làm việc tuần thứ 47-2022

Số kí hiệu 47
Ngày ban hành 20/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 47  năm 2022 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)


 
THỨ HAI - Ngày 21/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Sở.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc, CVP, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đ/c Mừng – PTP XDCQ, CTTN&CCHC, đ/c Hậu cùng dự (Văn phòng chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 17 giờ 30:
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự cuộc họp nghe Sở TNMT báo cáo, xin chủ trương áp dụng xác định giá các loại đất tại thị xã Chơn Thành.

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 (CV40).
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA – Ngày 22/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc  dự Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (bộ phận CCHC thông báo mời các sở, ngành và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
2) 07 giờ 00:
Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban dự lễ dâng hương và tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu năm 2022.

Địa điểm:  Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam.
Địa điểm: Phòng họp B, Sở GDĐT.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng, đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III (hết tuần).
5) 07 giờ 30: Đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước năm 2022 (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) .
Địa điểm: Phòng họp Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm:  tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở kết hợp kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên Đảng ủy SXD năm 2022 (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (HOÃN).
Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.
THỨ TƯ - Ngày 23/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH BÌnh Phước (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (HOÃN: UBND tỉnh chuyển lịch sang tuần sau).
Địa điểm: tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm:  tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Phú Riềng năm 2022.
Địa điểm: Hội trường A – TTHC huyện Phú Riềng (cả ngày).
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 534 chủ trì công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Hớn Quản (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm:  UBND huyện Hớn Quản.
2) 14 giờ 00:  Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Bùi Thị Nam  – Kế toán tham gia hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản lý trị tài chính nhà nước”.
Địa điểm: Hội trường Sở TTTT.
THỨ NĂM - Ngày 24/11
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thống kê năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê.
3) 8 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên (Đ/c Sa Châu cùng dự).
Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
5) 08 giờ 00:
Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).

Địa điểm: Hội trường Sở Ngoại vụ (đ/c Hoàng - TP CCVC cùng dự)..
CHIỀU 1)   Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00:  Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
3) 14 giờ 00:
 Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.

Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
4) 13 giờ 30: 
Đồng chí  Hồ Minh Hiệp - Phó CVP dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về truyền thông chính sách.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 25/11
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (27/11/2022 - 27/11/ 2022).
Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND Phường An Lộc, thị xã Bình Long.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 26/11
SÁNG
1) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khỏe 6 tháng 1 lần năm 2022 (đợt 2).
Địa điểm:  Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Thống Nhất.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 (từ ngày 26 - 29/11/2022).
Địa điểm:  TP. Hà Nội.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay263,721
  • Tháng hiện tại1,783,729
  • Tổng lượt truy cập315,844,882
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây