Lịch làm việc tuần thứ 52-2022

Lịch làm việc tuần thứ 52-2022

Số kí hiệu 52
Ngày ban hành 24/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                                       LỊCH LÀM VIỆC

                              Tuần 52  năm 2022 (từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2022)


 
CHỦ NHẬT - Ngày 25/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phù Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì .
Địa điểm: tại phòng họp G - trụ sở UBND tỉnh.
 
THỨ HAI - Ngày 26/12
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc hội ý đầu tuần.
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; CVP, PCVP.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 08 giờ 00: Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng; phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự.
ĐỊa điểm:  Chùa Thanh Minh A Lan Nhã
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp giao ban công tác Pháp chế năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng làm việc với Phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính về kinh phí tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2021, 2022 (đ/c Quỳnh Nga, Ngọc cùng dự).
Địa điểm: Sở Tài Chính.
THỨ BA – Ngày 27/12
SÁNG 1) 8 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc làm việc với Sở TNMT và Sở Tài chính về thống nhất mô hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường (đ/c Hoàng chuẩn bị, cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị BCH mở rộng  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Đồng Xoài về chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Đồng Xoài.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự Hội nghị triển khai công tác Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên trực, tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến, đầu tư, thương mại và và du lịch tỉnh Bình Phước.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị hệ tập trung khoá 126 tại huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng khảo sát, xây dựng phương án thực hiện số hoá tài liệu lĩnh vực đất đai (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ - Ngày 28/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 72/2022  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
ĐỊa điểm:  Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW.

Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng dự hội thảo Khoa học “Khai thác, sử dụng trực tuyến tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử” (2 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
CHIỀU 1) 17 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật cùng CBCC Cục Hải quan tỉnh.
Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
2) 14
giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tổng duyệt chương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

3) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
4) 14
giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

ĐỊa điểm: phòng họp 1, Trường Chính trị.
5) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị hệ tập trung khoá 127 tại huyện Đồng Phú (Chuyển sang thứ 6).
Địa điểm: Ban Tuyên giáo huyện uỷ Đồng Phú.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục Hải quan tỉnh.
Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
7) 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
    15 giờ 00: Họp Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 29/12
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Chương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Thành phần: Ban TĐKT, Tổ giúp việc.
Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 30:
 Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước.

ĐỊa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (HOÃN).
ĐỊa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội nghị trực tuyến công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng CCVC dự Hội nghị tổng kết hoạt động người Mù tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Hội người Mù tỉnh Bình Phước.
6) 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập (phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự).
Địa điểm: Chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ; Lễ Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCC, VC trong cơ quan nhà nước (Văn phòng chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các phòng Nội vụ cấp huyện.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Văn phòng làm VB báo vắng).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 16 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật cùng công chức, người lao động ngành tài chính.
Địa điểm: Sở Tài chính.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo và đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2022.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
5) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc cùng đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) (HOÃN).
ĐỊa điểm: tại trụ sở UBND tỉnh.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Địa điểm:  UBND xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
THỨ SÁU - Ngày 30/12
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 11 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự cơm thân mật.

Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh uỷ
3) 10
 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm đức thế tôn thành đạo.

Địa điểm: thị xã Bình Long

4) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ kỷ niệm Đức Phật Thích ca thành đạo, tri ân suy tôn giáo phẩm.
ĐỊa điểm:  Chùa Di Đà, xã Nghĩa Trung.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng dự họp BCH Trung ương Hội Lưu trữ Việt Nam và Gặp mặt kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị lần thứ 10 - UBMTTQVN tỉnh, khóa IX.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 31/12
TỐI 1) 21 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
Địa điểm: Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay280,112
  • Tháng hiện tại1,800,120
  • Tổng lượt truy cập315,861,273
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây