Lịch làm việc tuần thứ 6-2023

Lịch làm việc tuần thứ 6-2023

Số kí hiệu 6
Ngày ban hành 04/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    


                                                     LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 6  năm 2023 (từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 06/02
SÁNG 1)  10 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp đảng uỷ  và Ban giám đốc thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết.
Thành phần: Đảng uỷ viên.
Địa điểm: Phòng hợp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2023: Những vấn đề quan trọng cần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (nếu có); (ii) Dự thảo kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; (iii) Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế số 21-QC/TU của Tỉnh ủy; (iv) Báo cáo kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (HOÃN).
Địa điểm:  Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 15 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị thị xã Chơn Thành.
THỨ BA – Ngày 07/02
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc chủ trì họp Hội đồng Thẩm định, tổ viên Tổ giúp việc Hội đồng Thẩm định.
Thành phần: Theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và phòng XDCQ,CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội tỉnh BÌnh Phước.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Sở TN&MT về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU 1) 15 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 08/02
SÁNG 1)  06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Dự lễ giao, nhận quân năm 2023 
Địa điểm: Ban CHQS Thành phố Đồng Xo
ài 
2) 08 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm  – Phó Giám đốc dự Hội nghị triển khai 
Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
3) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc  Dự họp thống nhất kinh phí các lớp đào tạo bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ 
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ thị xã Bình Long về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – PTP XDCQ,CTTN&CCHC tham gia đoàn công tác kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tham mưu thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình phước (đ/c Lan chuyên viên cùng đi).
Địa điểm: UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
CHIỀU  
THỨ NĂM - Ngày 09/02
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội huyện Phú Riềng về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2023;  Công tác cán bộ, Dự thảo kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. (ii) Báo cáo kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  Xin ý kiến Đề án “Tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045” (HOÃN).
Địa điểm:  Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự tham gia Hội nghị trù bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 (đ/c Hậu cùng dự).(Hoãn)
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh. 
THỨ SÁU – Ngày 10/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở:
 - 07 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở Nội vụ.
- 09 giờ 00: Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp G- UBND tỉnh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội huyện Bù Gia Mập về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
3) 08 giờ 30: Lãnh đạo Phòng XDCQ,CTTN&CCHC tham gia đoàn công tác kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tham mưu thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình phước (đ/c Lan chuyên viên cùng đi).
Địa điểm: UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1)
   
 
CHỦ NHẬT – Ngày 12/02
SÁNG 1) 09 giờ 00:  Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khánh thành Chánh điện và động thổ xây dựng Thiền đường Chùa Thanh Tân; phòng KTG - PG cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay108,866
  • Tháng hiện tại626,621
  • Tổng lượt truy cập314,687,774
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây