Lịch làm việc tuần thứ 7-2023

Lịch làm việc tuần thứ 7-2023

Số kí hiệu 07
Ngày ban hành 12/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                         LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 7  năm 2023 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 13/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
 2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU 1)
THỨ BA – Ngày 14/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở
- 09 giờ 15: Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2023: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4).
- 10 giờ 00: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. 
 2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì.
Địa điểm: tại phòng Giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy thống nhất - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự Lễ hội Xuân hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2023 (Hoàng Thị Đông (CV).
Địa điểm:  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh.
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Đinh Xuân Hải - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc - Trưởng đoàn Thanh tra 35 chủ trì công bố quyết định thanh tra hành chính tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và tiến hành thanh tra (Đoàn thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi)
Địa điểm:  Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
2) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì phiên họp đột xuất:
- Từ 15 giờ 00 - 15 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Thành phần: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng uỷ.
- Từ 15 giờ 30: Họp Đảng uỷ.
Thành phần: Các Đảng ủy viên.
- Địa điểm: Phòng hợp SNV.

3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Hoàng Thị Đông (CV) dự họp chấm thống nhất chấm điểm Khối thi đua số 9.
Địa điểm: C.ty Thủy lợi Bình Phước
THỨ TƯ - Ngày 15/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự buổi gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Quý mão năm 2023.
Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự buổi họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2023 trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trương Thanh Thu - Phó Trưởng phòng Kitô giáo - Phật giáo làm việc với UBND huyện Bù Đăng về tình hình hoạt động tôn giáo tại Giáo xứ Bình Minh.
Địa điểm:  UBND xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng Làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội huyện Phú Riềng về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU  1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 16/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c  Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc : Làm việc tại trụ sở.
2) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn tổ chức đoàn đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc các tôn giáo; thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc đi xác định vị trí mốc địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính thuộc các xã Thanh Phú, xã Thanh Lương thuộc thị xã Bình Long (phòng XDCQ,CTTN&CCHC cùng đi).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng Làm việc với Phòng Nội vụ -LĐTBXH huyện Bù Gia Mập về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, nội dung: 1) Nội dung Quỹ BVMT; (2) bổ sung nội dung Trường CĐBP.
Địa điểm:  phòng họp B - Tỉnh ủy.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Hoàng Thị Đông (CV) dự họp chấm thống nhất chấm điểm Khối thi đua số 2.
Địa điểm: Cựu Chiến binh tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 17/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, gồm: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội.
Địa điểm:  Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- Từ 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.
Thành phần: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng uỷ.
- Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30: Họp Đảng uỷ.
Thành phần: Các Đảng ủy viên.
- 09 giờ 30: Họp giao ban cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo sở, các trưởng, phó trường phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
- Địa điểm: Phòng hợp SNV. (HOÃN)

3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng và công chức phòng KTG - PG làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm:  Chùa Tỉnh Hội, thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7 tổ chức.
Địa điểm: Tại phòng Giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy thống nhất -Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - PTB TĐKT và đ/c Lê Thị Hồng Thịnh - Chuyên viên dự Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 1.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 16 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với Đoàn Phật giáo Ấn Độ.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
   
 
 
   
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay305,976
  • Tháng hiện tại1,825,984
  • Tổng lượt truy cập315,887,137
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây