Lịch làm việc tuần thứ 8-2023

Lịch làm việc tuần thứ 8-2023

Số kí hiệu 08
Ngày ban hành 19/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                                     LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 8  năm 2023 (từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 20/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh.
Địa điểm: TAND tỉnh.
CHIỀU 1) 15giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC  tham dự họp và cho ý kiến đối với việc tuyển dụng viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Quan trắc TNMT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường 
THỨ BA – Ngày 21/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Ngô Thị Thu (CV) dự họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 7.
Địa điểm: Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 15giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở ; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC . Làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Xoài 
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy 
THỨ TƯ - Ngày 22/02
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nội dung: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

2) 08 giờ 00: Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự  họp giải quyết kiến nghị của huyện Bù Đăng về Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở VHTT&DL.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc dự Hội nghị thông tin thời sự lần 1 năm 2023 và họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; các kiến nghị, đề xuất.
Địa điểm: Thành ủy Đồng Xoài.
3) 15 giờ 00:  Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị bài phát biểu).

Địa điểm: Hội trường C, Trường Chính trị.
 
THỨ NĂM - Ngày 23/02
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Xuân Phượng (PTB) dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dưng NTM.
Địa điểm: huyện Bù Gia Mập.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2023; nội dung:
Xin chủ trương một số nội dung tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3)  08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị gặp mặt và biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023.
ĐỊa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị tổng kết Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, toàn thể đảng viên.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ SÁU – Ngày 24/02
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp theo Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.

2) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở uỷ quyền Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT và đ/c Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Hoàng Thị Đông (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 9.
Địa điểm: Công ty Thủy lợi Bình Phước.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở và Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự họp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2023 của ngành Y tế do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dPhiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
5) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đi thăm, tranh thủ chức sắc, chức việc các tôn giáo; thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023.
ĐỊa điểm:  Thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Ngô Thị Thu (CV) dự họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 12.
Địa điểm: Kho bạc Nhà nước tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2023; nội dung: Xin chủ trương một số nội dung tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
ĐỊa điểm: tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Nguyễn Tâm Đức (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 11.
Địa điểm: Công an tỉnh.
   
 
THỨ BẢY – Ngày 25/02
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua VI - Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ (đến hết ngày 27/2/2023).
Cùng đi và dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - CVP; Đ/c Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM; Đ/c Nguyễn Xuân Phượng - PTB. TĐKT; Đ/c Lê Ngọc Mừng - PTP. XDCQ, CTTN&CCHC; Đ/c Bùi Thị Nam - Kế toán.

Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận.
2)
08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc
dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay284,804
  • Tháng hiện tại1,804,812
  • Tổng lượt truy cập315,865,965
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây