Lịch làm việc tuần thứ 9-2023

Lịch làm việc tuần thứ 9-2023

Số kí hiệu 9
Ngày ban hành 25/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                   LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 9  năm 2023 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)


 
THỨ HAI - Ngày 27/02
SÁNG 1) 8 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua VI - Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ (đến hết ngày 28/2/2023).
Cùng đi và dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - CVP; Đ/c Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM; Đ/c Bùi Thị Nam - Kế toán.

Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận.

2) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
3) Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì
- 08 giờ 00: Họp cơ quan Ban Tôn giáo.
- 09 giờ 30: Họp chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp BTG.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Văn Tâm (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua số 3 (thuộc Liên minh Hợp tác xã).
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023).
Địa điểm: Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp B - UBND huyện Bù Gia Mập.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM dự họp về việc thống nhất giao biên chế công chức, viên chức cho Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc (Báo cáo Giám đốc kết quả họp) (HOÃN).
Địa điểm: Ban Quản lý các khu kinh tế.

4) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng (PTB), Nguyễn Thái Đương (CV) dự họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 8.
Địa điểm: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
5) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Văn Tâm (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân (thuộc Liên minh Hợp tác xã).
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
THỨ BA – Ngày 28/02
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc họp Ban Biên tập trực tuyến đến cấp huyện: đánh giá kết quả hoạt động Cổng TTĐT tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và  đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Văn Tâm – Chuyên viên dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 khối tổng hợp.
Địa điểm: Trụ sở Liên minh HTX.
5) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự hội nghị UBND tỉnh định kỳ tháng 02/2023, nội dung: (i) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023; (ii) Báo cáo nội dung Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước; (iii) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2023.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm (TB), Hoàng Thị Đông (CV) dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua của Khối thi đua số 2.
Địa điểm: Hội Cựu chiến binh tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 01/3
SÁNG 1) 10 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng làm việc Chủ tịch UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà -Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Thanh Minh A Lan Nhã
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 02/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 8 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Lấy ý kiến đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự GHPGVN huyện Đồng Phú; thành phần tham gia theo Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 08/02/2023.
Địa điểm: Chùa Vạn Quang.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng, đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng làm việc với Phòng Nội vụ -Lao động,Thương binh Xã hội huyện Lộc Ninh về công tác chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ cùng dự).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham dự gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7 đầu xuân Quý Mão năm 2023.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh (04h00 tập trung tại Bộ CHQS tỉnh).
6) 08 giờ 30:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC Dự họp tham mưu UBND tỉnh về kiến nghị của UBND huyện Phú Riềng tại Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 17/11/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng

Địa điểm : Sở Y tế 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND 12/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng, việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 03/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc theo chương trình riêng.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị về triển khai nhiệm vụ CCHC.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm (TB), Hoàng Thị Đông (CV) dự Hội nghị khách hàng Đại lý xổ số Bình Phước năm 2023.
Địa điểm: Trung tâm HN Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8).
3) 10giờ00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng phòng CXDCQ  Dự phối hợp làm việc với Đoàn khảo sát dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Địa điểm: Hội trưởng Sở Thông tin và Truyền Thông. 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở Dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy 
   
 
 
 
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,547
  • Hôm nay29,561
  • Tháng hiện tại13,800,513
  • Tổng lượt truy cập313,087,157
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây