Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật

Thứ ba - 07/09/2021 09:53
Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021;
Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật như sau:
Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật

1. Mục tiêu:

  • Ghi nhận tình hình can thiệp tại nhà của phụ huynh
  • Ghi nhận tình hình sử dụng sổ can thiệp và cấp bổ sung sổ theo dõi can thiệp ngôn ngữ trị liệu
  • Ghi nhận nhận những khó khăn, thắc mắc của phụ huynh trong quá trình can thiệp tại nhà
  • Đóng dịch vụ can thiệp giáo dục đặc biệt đối với các trẻ đã hoàn thành quy trình can thiệp.
2. Đối tượng:
Phụ huynh và trẻ khuyết tật trên địa bàn xã An Khương, huyện Hớn Quản.
3. Thời gian: Từ ngày 8-11/9/2021
4. Thành phần:
- Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án
- Cán bộ TTYT huyện Hớn Quản
- Cán bộ TYT xã An Khương, huyện Hớn Quản
- Phụ huynh và trẻ: 31 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật trên địa bàn xã An Khương huyện Hớn Quản.
5. Địa điểm: xã An Khương, huyện Hớn Quản.
6. Nội dung Chương trình chi tiết:
 
Thời gian Hoạt động Địa điểm
Ngày 8/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Hoàng Kha, Nguyễn Đình Phú, Điểu K Vân, Điểu Thịnh             Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Thanh Tiến, Điểu Minh Huy, Điểu Ak Hà Chăm Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 9/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Hoàng Phú, Điểu Minh Thiện, Thị Kim Ngân, Võ Đoàn Kim Quyên Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Hà Ngọc Phát, Bùi Hoàng Minh, Điểu Thành Nhân, Nguyễn Đức Anh Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 10/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Gia Cường, Điểu Hiếu, Điểu Thị Nê Vi An, Lâm Đại Vĩ         Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Nguyễn Khắc Thành Đạt, Nguyễn Như Quỳnh, Phạm Như Quỳnh, Thị Bé Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 11/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Ngọc, Nguyễn Điểu Chí Tài, Vũ Trung Tính, Điểu Hoàng Vũ            Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Quý, Bùi Hoàng Xuân Trí, Nguyễn Gia Huy Tại nhà trẻ khuyết tật

Danh sách phụ huynh và trẻ khuyết tật tham gia
 
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Họ tên phụ huynh Số điện thoại
1 Điểu Hoàng Kha 2012 Ấp 4 Tổ 1, An Khương Thị Phương 0332 964 872
2 Nguyễn Đình Phú 2015 Ấp 1, An Khương Nguyễn Thị Thu Hiền 0947 346 132
3 Điểu K Vân 2015 Tổ 2 Ấp 2, An Khương Thị Trang 0363 511 890
4 Điểu Thịnh 2010 Ấp 2, An Khương Điểu Đặng  
5 Huỳnh Văn Vũ 2013 Tổ 2 Ấp 2, An Khương Thị Bé  
6 Nguyễn Thanh Tiến 2013 Tổ 1 Ấp 2, An Khương Võ Thị Hạnh 0827 354 337
7 Điểu Minh Huy 2012 Ấp 2, An Khương Thị Lan 0345 504 329
8 Điểu Ak Hà Chăm 2013 Tổ 1 Ấp 3, An Khương Thị K' Mâu 0397 341 394
9 Điểu Hoàng Phú 2018 Tổ 4 Ấp 3, An Khương Thị Trúc 0934 975 960
10 Điểu Minh Thiện 2018 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Thị Lệ 0329 001 571
11 Thị Kim Ngân 2017 Tổ 2 Ấp 3, An Khương Thị Bé 0344 475 786
12 Võ Đoàn Kim Quyên 2015 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Võ Thị Thu Châm 0344 655 722
13 Hà Ngọc Phát 2016 Ấp 1, Tổ 3, An Khương Trần Thị Kim Hương 0394 771 480
14 Bùi Hoàng Minh 2013 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Bùi Văn Học  
15 Điểu Thành Nhân 2014 Tổ 8, Ấp 3, An Khương Thị Lệ  
16 Nguyễn Đức Anh 2014 Ấp 3, Tổ 4, An Khương Lê Thị Hồng Uyên 0834 754 064
17 Điểu Gia Cường 2018 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Mai  
18 Điểu Hiếu 2016 Tổ 4 Ấp 5, An Khương Thị Le  
19 Điểu Thị Nê Vi An 2016 Tổ 5 Ấp 5, An Khương Thị Ánh 0978 430 934
20 Lâm Đại Vĩ 2011 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Điểu Huỳnh Xuyến 0917 552 155
21 Nguyễn Khắc Thành Đạt 2017 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Thông Hoài Thương 0792 888 909
22 Nguyễn Như Quỳnh 2015 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Điểu Huỳnh Xuân 0376 186 698
23 Phạm Như Quỳnh 2016 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Gái 0981 887 200
24 Thị Bé 2013 Tổ 4, Ấp 5, An Khương Thị Le 0387 261 585
25 Điểu Ngọc 2015 Tổ 6, Ấp 5, An Khương Thị Mây 0826 645 279
26 Nguyễn Điểu Chí Tài 2017 Tổ 1, Ấp 5, An Khương Điểu Nguyễn Kim Ngân 0386 684 494
27 Vũ Trung Tính 2017 Tổ 1, Ấp 5, An Khương Ngô Thị Kim Lan 0915 603 671
28 Điểu Hoàng Vũ 2015 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Trúc  
29 Điểu Quý 2014 Tổ 2 Ấp 6, An Khương Thị Rưm  
30 Bùi Hoàng Xuân Trí 2008 Tổ 4, Ấp 6, An Khương Bùi Văn Nam 0389 482 052
31 Nguyễn Gia Huy 2014 Tổ 2 Ấp 8, An Khương Lê Thị Mai Thu 0363 938 559

7. Kinh phí:
          Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth).
          8. Tổ chức thực hiện
- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế triển khai tổ chức thực hiện.
- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản:
* Cử cán bộ tham gia.
* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.
- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth:
Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0973292049, Email: tai_truong@viethealth.org.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Ngày ban hành: 05/08/2022

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 03/08/2022

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Ngày ban hành: 03/08/2022

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Ngày ban hành: 01/08/2022

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Ngày ban hành: 29/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/07/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 28/07/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 26/07/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 25/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Ngày ban hành: 24/07/2022

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Ngày ban hành: 22/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2022

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ngày ban hành: 19/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 19/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Ngày ban hành: 15/07/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày ban hành: 13/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Ngày ban hành: 08/07/2022

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập351
  • Hôm nay8,515
  • Tháng hiện tại3,897,488
  • Tổng lượt truy cập124,540,896
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây