Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật

Thứ ba - 07/09/2021 09:53
Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021;
Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật như sau:
Kế hoạch Giám sát can thiệp tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật

1. Mục tiêu:

  • Ghi nhận tình hình can thiệp tại nhà của phụ huynh
  • Ghi nhận tình hình sử dụng sổ can thiệp và cấp bổ sung sổ theo dõi can thiệp ngôn ngữ trị liệu
  • Ghi nhận nhận những khó khăn, thắc mắc của phụ huynh trong quá trình can thiệp tại nhà
  • Đóng dịch vụ can thiệp giáo dục đặc biệt đối với các trẻ đã hoàn thành quy trình can thiệp.
2. Đối tượng:
Phụ huynh và trẻ khuyết tật trên địa bàn xã An Khương, huyện Hớn Quản.
3. Thời gian: Từ ngày 8-11/9/2021
4. Thành phần:
- Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án
- Cán bộ TTYT huyện Hớn Quản
- Cán bộ TYT xã An Khương, huyện Hớn Quản
- Phụ huynh và trẻ: 31 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật trên địa bàn xã An Khương huyện Hớn Quản.
5. Địa điểm: xã An Khương, huyện Hớn Quản.
6. Nội dung Chương trình chi tiết:
 
Thời gian Hoạt động Địa điểm
Ngày 8/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Hoàng Kha, Nguyễn Đình Phú, Điểu K Vân, Điểu Thịnh             Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Thanh Tiến, Điểu Minh Huy, Điểu Ak Hà Chăm Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 9/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Hoàng Phú, Điểu Minh Thiện, Thị Kim Ngân, Võ Đoàn Kim Quyên Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Hà Ngọc Phát, Bùi Hoàng Minh, Điểu Thành Nhân, Nguyễn Đức Anh Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 10/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Gia Cường, Điểu Hiếu, Điểu Thị Nê Vi An, Lâm Đại Vĩ         Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Nguyễn Khắc Thành Đạt, Nguyễn Như Quỳnh, Phạm Như Quỳnh, Thị Bé Tại nhà trẻ khuyết tật
Ngày 11/9/2021
7h30 đến 11h30 Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Ngọc, Nguyễn Điểu Chí Tài, Vũ Trung Tính, Điểu Hoàng Vũ            Tại nhà trẻ khuyết tật
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 17h00
 
Giám sát can thiệp cho nhóm phụ huynh trẻ: Điểu Quý, Bùi Hoàng Xuân Trí, Nguyễn Gia Huy Tại nhà trẻ khuyết tật

Danh sách phụ huynh và trẻ khuyết tật tham gia
 
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Họ tên phụ huynh Số điện thoại
1 Điểu Hoàng Kha 2012 Ấp 4 Tổ 1, An Khương Thị Phương 0332 964 872
2 Nguyễn Đình Phú 2015 Ấp 1, An Khương Nguyễn Thị Thu Hiền 0947 346 132
3 Điểu K Vân 2015 Tổ 2 Ấp 2, An Khương Thị Trang 0363 511 890
4 Điểu Thịnh 2010 Ấp 2, An Khương Điểu Đặng  
5 Huỳnh Văn Vũ 2013 Tổ 2 Ấp 2, An Khương Thị Bé  
6 Nguyễn Thanh Tiến 2013 Tổ 1 Ấp 2, An Khương Võ Thị Hạnh 0827 354 337
7 Điểu Minh Huy 2012 Ấp 2, An Khương Thị Lan 0345 504 329
8 Điểu Ak Hà Chăm 2013 Tổ 1 Ấp 3, An Khương Thị K' Mâu 0397 341 394
9 Điểu Hoàng Phú 2018 Tổ 4 Ấp 3, An Khương Thị Trúc 0934 975 960
10 Điểu Minh Thiện 2018 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Thị Lệ 0329 001 571
11 Thị Kim Ngân 2017 Tổ 2 Ấp 3, An Khương Thị Bé 0344 475 786
12 Võ Đoàn Kim Quyên 2015 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Võ Thị Thu Châm 0344 655 722
13 Hà Ngọc Phát 2016 Ấp 1, Tổ 3, An Khương Trần Thị Kim Hương 0394 771 480
14 Bùi Hoàng Minh 2013 Tổ 8 Ấp 3, An Khương Bùi Văn Học  
15 Điểu Thành Nhân 2014 Tổ 8, Ấp 3, An Khương Thị Lệ  
16 Nguyễn Đức Anh 2014 Ấp 3, Tổ 4, An Khương Lê Thị Hồng Uyên 0834 754 064
17 Điểu Gia Cường 2018 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Mai  
18 Điểu Hiếu 2016 Tổ 4 Ấp 5, An Khương Thị Le  
19 Điểu Thị Nê Vi An 2016 Tổ 5 Ấp 5, An Khương Thị Ánh 0978 430 934
20 Lâm Đại Vĩ 2011 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Điểu Huỳnh Xuyến 0917 552 155
21 Nguyễn Khắc Thành Đạt 2017 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Thông Hoài Thương 0792 888 909
22 Nguyễn Như Quỳnh 2015 Tổ 2 Ấp 5, An Khương Điểu Huỳnh Xuân 0376 186 698
23 Phạm Như Quỳnh 2016 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Gái 0981 887 200
24 Thị Bé 2013 Tổ 4, Ấp 5, An Khương Thị Le 0387 261 585
25 Điểu Ngọc 2015 Tổ 6, Ấp 5, An Khương Thị Mây 0826 645 279
26 Nguyễn Điểu Chí Tài 2017 Tổ 1, Ấp 5, An Khương Điểu Nguyễn Kim Ngân 0386 684 494
27 Vũ Trung Tính 2017 Tổ 1, Ấp 5, An Khương Ngô Thị Kim Lan 0915 603 671
28 Điểu Hoàng Vũ 2015 Tổ  4 Ấp 5, An Khương Thị Trúc  
29 Điểu Quý 2014 Tổ 2 Ấp 6, An Khương Thị Rưm  
30 Bùi Hoàng Xuân Trí 2008 Tổ 4, Ấp 6, An Khương Bùi Văn Nam 0389 482 052
31 Nguyễn Gia Huy 2014 Tổ 2 Ấp 8, An Khương Lê Thị Mai Thu 0363 938 559

7. Kinh phí:
          Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth).
          8. Tổ chức thực hiện
- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế triển khai tổ chức thực hiện.
- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản:
* Cử cán bộ tham gia.
* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.
- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth:
Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0973292049, Email: tai_truong@viethealth.org.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay101,228
  • Tháng hiện tại5,280,708
  • Tổng lượt truy cập223,404,615
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây