Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại huyện Chơn Thành

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại huyện Chơn Thành

 •   16/05/2019 07:37:53 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Thiện huyện Bù Đốp

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Thiện huyện Bù Đốp

 •   09/05/2019 10:13:56 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

 •   21/03/2019 09:38:40 AM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

 •   21/03/2019 09:36:05 AM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức huyện Hớn Quản

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức huyện Hớn Quản

 •   18/03/2019 02:47:41 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3/2019, Sở Y tế banh hành Công văn số 461/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 07/4/2019 (Thứ Bảy)
Địa điểm: xã Minh Đức huyện Hớn Quản
2087thông báo

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

 •   15/03/2019 04:11:18 PM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/3/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 433/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 16/3/2019
Địa điểm: xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

 •   15/03/2019 04:09:52 PM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 421/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản
Thoài gian: ngày 07/4/2019
Địa điểm: Chùa Minh Đức xã Minh Đức, huyện Hớn Quản
KCB NHAN DAO

V/v khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam

 •   12/02/2019 10:11:47 AM
 •   Đã xem: 2067
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/02/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 193/SYT-NVY V/v khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam
Thời gian: Ngày 17/02/2019
Địa điểm: TTYT huyện Phú Riềng (Từ 8h00 - 11h30) và Phòng khám Thiện Nguyện Chùa Quang Minh - TP. Đồng Xoài (Từ 11h30 - 16h30)
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bình minh huyện Bù Đăng

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bình minh huyện Bù Đăng

 •   21/01/2019 10:07:33 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 107/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bình minh huyện Bù Đăng
Thời gian: 13 giờ 30, Ngày 19/01/2019
Địa điểm: xã Bình minh huyện Bù Đăng
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Long Hà huyện Phú Riềng

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Long Hà huyện Phú Riềng

 •   21/01/2019 10:06:09 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 100/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Long Hà huyện Phú Riềng
Thời gian: Ngày 20/01/2019
Địa điểm: xã Long Hà huyện Phú Riềng
V/v khám chữa bệnh nhân đạo xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh

V/v khám chữa bệnh nhân đạo xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh

 •   21/01/2019 10:04:53 AM
 •   Đã xem: 568
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 99/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh
Thời gian: Ngày 30/01/2019
Địa điểm: xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú nghĩa, huyện Bù Gia Mập

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 •   21/01/2019 10:00:58 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 97/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú nghĩa, huyện Bù Gia Mập
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: xã Phú nghĩa, huyện Bù Gia Mập
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập

 •   16/01/2019 10:07:33 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 88/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: xã Phú văn huyện Bù Gia Mập
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập

 •   16/01/2019 10:06:12 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 87/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú văn huyện Bù Gia Mập
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: xã Phú văn huyện Bù Gia Mập
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

 •   16/01/2019 10:04:31 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 39/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh
Thời gian: Ngày 30/01/2019
Địa điểm: xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăk Nhau, huyện Bù đăng

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăk Nhau, huyện Bù đăng

 •   15/01/2019 10:18:41 AM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 80/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăk Nhau, huyện Bù đăng
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: xã Đăk Nhau, huyện Bù đăng
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản

 •   15/01/2019 10:17:22 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 79/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: TT Tân khai, huyện Hớn Quản
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp

 •   11/01/2019 07:57:54 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2019, Sở Y té ban hành Công văn số 55/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp
Thời gian: Ngày 16/01/2019
Địa điểm: V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp

 •   27/12/2018 09:21:18 AM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12/2018, Sở Y Tế ban hành Công văn số 2529/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp
Thời gian: 08 giờ, ngày 27/01/2019
Địa điểm: Chùa Thanh Tường, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập0
 • Hôm nay369,570
 • Tháng hiện tại15,387,475
 • Tổng lượt truy cập281,323,163
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây