V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản

 •   15/01/2019 10:17:22 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2019, Sở Y tế ban hành Công văn số 79/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Tân khai, huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 19/01/2019
Địa điểm: TT Tân khai, huyện Hớn Quản
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp

 •   11/01/2019 07:57:54 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2019, Sở Y té ban hành Công văn số 55/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp
Thời gian: Ngày 16/01/2019
Địa điểm: V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước thiện, huyện Bù Đốp
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp

 •   27/12/2018 09:21:18 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12/2018, Sở Y Tế ban hành Công văn số 2529/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại TT Thanh Bình huyện Bù đốp
Thời gian: 08 giờ, ngày 27/01/2019
Địa điểm: Chùa Thanh Tường, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   27/12/2018 08:43:58 AM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2527/SYT-NVY V/v khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập
Thời gian: 02 ngày, 19 - 20/01/2019
Địa điểm:
- Bệnh xá Quân Dân y - Đoàn KT-QP 778, Bộ tư lệnh Quân khu 7, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
- BCH Đội sản xuất 2 - Đoàn KT-QP 778, Bộ tư lệnh Quân khu 7, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
KCB NHAN DAO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 •   04/12/2018 08:03:53 AM
 •   Đã xem: 1193
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại chùa Từ Quang, huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tại chùa Từ Quang, huyện Lộc Ninh

 •   04/12/2018 08:00:33 AM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức và Minh Tâm huyện Hớn Quản

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Minh Đức và Minh Tâm huyện Hớn Quản

 •   04/12/2018 07:59:38 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng

 •   27/11/2018 08:02:52 AM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2341/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng
Thời gian: Ngày 02/12/2018
Địa điểm: xã Bom Bo huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

 •   21/11/2018 09:14:37 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2305/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
Thời gian: 09h, ngày 01/12/2018
Địa điểm: Văn phòng ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập

 •   20/11/2018 09:28:41 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2291/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập
Thời gian: 08h30, Ngày 09/12/2018
Địa điểm: UBND xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng

 •   20/11/2018 09:26:54 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2289/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo huyện Bù Đăng
Thời gian: Ngày 02/12/2018
Địa điểm: xã Bom Bo huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã phước Minh, huyện Bù Gia Mập

 •   19/11/2018 02:13:12 PM
 •   Đã xem: 749
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2280/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia MậpThời gian: 08h30, ngày 09/12/2018Địa điểm: UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập

 •   14/11/2018 03:05:46 PM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2260/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập
Thời gian: Ngày 16/12/2018
Địa điểm: xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản

 •   14/11/2018 03:03:50 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2285/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 08/12/2018
Địa điểm: xã Tân Lợi huyện Hớn Quản
Khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

Khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

 •   03/11/2018 11:24:53 AM
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2184/SYT-NVY về việc khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh
Thời gian: ngày 04/11/2018
Địa điểm: UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh
khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh và xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh

khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh và xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh

 •   26/10/2018 10:16:32 AM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh

 •   26/10/2018 10:14:19 AM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng

 •   28/09/2018 02:07:56 PM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn ố 1879/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng
Thời gian: 7 giờ 30, ngày 30/9/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: xã Đăng Hà huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh

 •   28/09/2018 02:06:02 PM
 •   Đã xem: 661
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, Sở Y Tế ban hành Công văn số 1880/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh.
Thời gian: 8 giờ, ngày 30/9/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: UBND xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,652
 • Hôm nay393,465
 • Tháng hiện tại393,465
 • Tổng lượt truy cập285,791,566
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây