Cập nhật Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 08.11)

Chủ nhật - 12/11/2023 08:23 84
Cập nhật Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 08.11)
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 
           
STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Người đứng đầu cơ sở Ngày cấp Giấy chứng nhận hoặc công bố Ghi chú
1 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 123 HÙNG VƯƠNG Phường Tân Bình - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước Nguyễn Thị Lan 3/9/2015
Công bố ngày 08/10/2019
 
2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU LỘC NINH Khu Phố Ninh Thuận — Thị trấn Lộc Ninh — Huyện Lộc Ninh Lê Quang Lộc 09/03/2015
Công bố ngày 01/9/2020
 
3 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG Xã Lộc Hưng — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Lưu Thị Thanh Bình 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
4 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TẤN Ấp 5A - Xã Lộc Tấn — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Trần Viết Cường 09/03/2015
Công bố ngày 08/10/2018

Công bố lần 2 ngày 08/3/2023
 
5 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HIỆP Xã Lộc Hiệp — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Hoàn 09/03/2015
 Công bố ngày 08/10/2018

Công bố lần 2 ngày 09/3/2023
 
6 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HÒA Ấp 8C - Xã Lộc Hòa — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Phạm Thị Ngọc Nga 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
7 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THẠNH Ấp Thạnh Trung — Xã Lộc Thạnh — Huyện Lộc Ninh Trần Thị Sáng 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
8 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC PHÚ Ấp Vẻ Vang - Xã Lộc Phú — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thành Trung 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
9 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC NINH Khu phố Ninh Thịnh — Thị trấn Lộc Ninh — Huyện Lộc Ninh Trần Doãn Chung 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
10 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THUẬN Ấp 6—Xã Lộc Thuận — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Trần Lộc 09/03/2015
 Công bố ngày 02/6/2020
 
11 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN Ấp 1 — Xã Lộc An — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Nguyễn Anh  Sang 3/9/2015
Công bố ngày 07/01/2023
 
12 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÀNH Ấp Tà Tê 1 — Xã Lộc Thành — Huyện Lộc Ninh Đỗ Liêm Chính 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
13 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC ĐIỀN Xã Lộc Điền — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Lê Văn Được 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
14 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÁI Ấp 3 — Xã Lộc Thái — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Nguyễn Thị Lan Hương 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
15 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC KHÁNH Ấp Sốc Lớn — Xã Lộc Khánh — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Quỳnh Nga 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
16 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THỊNH Ấp Tà Thiết—Xã Lộc Thịnh — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Phương Lan 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
17 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THIỆN Ấp 1 — Xã Lộc Thiện — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Huệ 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
18 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC QUANG Ấp Chàng II—Xã Lộc Quang — Huyện Lộc Ninh Trần Văn Thi 09/03/2015
 
 
Công bố ngày 12/5/2020
 
19 TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI Quốc lộ 14, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài Trịnh Xuân Thiều 11/20/2015
Công bố ngày 28/01/2022
 
20 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THIỆN Đường Trần Quang Khải, Khu phố Bình Thiện, Phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài Cao Thị Thiện 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
21 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN XUÂN Kp Suối Đá, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài Ngọ Thị Chinh 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
22 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN ĐỒNG Đường số 1, Kp 3, Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài Nông Thị Nhi 11/20/2015
Công bố ngày 09/02/2022
 
23 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN PHÚ Đ. Trần Phú, Kp. Phú Thanh, P. Tân Phú, thành phố Đồng Xoài Đỗ Thị Minh Thương 11/20/2015
Công bố ngày 07/02/2022
 
24 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN BÌNH Kp. Tân Trà I, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài Vi Thị Hương 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
25 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THÀNH Quốc lộ 14, Ấp 6, xã Tân Thành, Tthành phố Đồng Xoài Đỗ Thị Thu Hiền 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
26 TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN HƯNG Đường ĐT 741, Ấp 2, Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài Nguyễn Thị Dung 11/20/2015
Công bố ngày 09/02/2022
 
27 TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN THÀNH Quốc lộ 14, Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài Lê Thị Thùy Linh 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
28 TRẠM Y TẾ XÃ THANH LƯƠNG Tổ 3, Ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, Tx. Bình Long Trần Thị Khuyên 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
29 TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHÚ Tổ 1, Ấp Vườn Rau Xã, Thanh Phú, Tx . Bình Long Hồ Văn Hiệu 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
30 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ THỊNH Tổ 3, Kp. Phú Thuận, P. Phú Thịnh, Tx. Bình Long Lâm Kim Phượng Công bố ngày 20/11/2020  
31 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ ĐỨC Tổ 6, KP. Phú Lộc, P. Phú Đức, Tx. Bình Long Thiệu Hoàng Đạt 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
32 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN LỘC Đường Trừ Văn Thố, Kp. Phú Cường, P. An Lộc Nguyễn Thị Bích Huệ 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
33 TRẠM Y TẾ PHẠM HƯNG CHIẾN Tổ 1, KP. Phú Tân, P. Hưng Chiến, TX. Bình Long Bùi Thị Hải Hằng 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
34 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP Kp. Thanh Xuân, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp Đặng Đức Toàn 17/9/2015
Công bố ngày 16/01/2022
 
35 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THANH BÌNH Kp. Thanh Xuân, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp Nguyễn Thị Thu Hà 17/9/2015
 

Công bố ngày 18/01/2022
 
36 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp Đỗ Thị Bích Hạnh 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
37 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp Nguyễn Đức Lương 17/9/2015
Công bố ngày 19/01/2022
 
38 TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÒA Ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp Nguyễn Viết Dũng 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
39 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG PHƯỚC Ấp 5, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp Bùi Thị Thu Liễu 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
40 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THIỆN Ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp Nguyễn Thị Lệ Chi 179/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
41 TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN HƯNG Thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp Cấn Công Quyết 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
42 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN KP1, Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản La Văn Dầu 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
43 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN KHAI Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Tuyết Thanh 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
44 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN Xã Tân Quan, huyện Hớn Quản Lê Thị Châu 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
45 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản Hoàng Ngọc Sáng 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
46 TRẠM Y TẾ XÃ THANH AN Ấp An Quý, Xã Thanh An, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Nở 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
47 TRẠM Y TẾ XÃ AN KHƯƠNG Xã An Khương, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Lựu 26/10/2015
 Công bố ngày 16/7/2021
 
48 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Quản Lợi B, Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản Trần Thị Thu Loan 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
49 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG Số 69, Trăn Hưng Đạo, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long Trần Đình Cảnh 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn (01/8/2023)
 
50 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN Xã Phước An, huyện Hớn Quản Vương Minh Tâm 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
51 TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH Ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Thìn 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
52 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NƠ Ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản Trần Đình Trọng 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
53 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP Ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản Phan Văn Tập 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
54 TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC Ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản Hoàng Thị Ngân 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
55 TRẠM Y TẾ XÃ MINH TÂM xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản Phạm Phương Nam 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
56 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ xã An Phú, huyện Hớn Quản Phạm Thị Thanh Huyền 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
57 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG Đường Phan Bội Châu, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long Trần Ngọc Ẩn 26/10/2015
Công bố ngày 04/10/2017 Công bố lần 2 ngày 20/11/2020
 
58 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH KP 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
59 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG PHƯỚC KP 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
60 TRẠM Y TẾ XÃ LONG GIANG Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
61 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SƠN GIANG Thôn Bình Giang II, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
62 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÍN Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
63 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG THỦY Khu 4, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
64 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THÁC MƠ Số 09, Lê Quý Đôn, Khu 3, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
65 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG Đường CMT8, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long Lê Thanh Long 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
66 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI Ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú Đinh Thị Tuyết Lan 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020
 
67 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TIẾN Ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú Vũ Thị Lợi 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020
 
68 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú Lương Văn Đồng 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
69 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú Nguyễn Thanh Phong 16/12/2015
Công bố ngày 18/12/2020
 
70 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP Ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng phú Huỳnh Ngọc Quốc Thiên 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
71 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị A 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
72 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú Lương Văn Ngôn 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
73 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA Ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú Vi Thị Xuân 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
74 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM Ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú Trần Ngọc Thắng 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
75 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN PHÚ Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Nin 16/12/2015
 

Công bố ngay 18/12/2020
 
76 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN PHÚ Ấp Thuận phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Loan 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
77 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Đức Thiên, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Lê Hữu Hòa 15/01/2016
Công bố ngày 19/8/2017
 
78 TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO Thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Trung 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
79 TRẠM Y TẾ XÃ ĐƯỜNG 10 Thôn 1, Xã Đường 10, huyện Bù Đăng Trương Tấn Tạng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
80 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng Ngô Xuân Đạo 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
81 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC SƠN Thôn 4, Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng Phan Hoàng Luân 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
82 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐỨC PHONG Đường Lê Hồng Phong, Khu phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Bùi Thanh Thảo 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
83 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA BÌNH Thôn Bình Trung, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng Trần Duy Nhất 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
84 TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT Thôn 5, Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng Nông Đức Lượng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
85 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TRUNG Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng Nguyễn Công Dũng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
86 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH Thôn 3, Xã Bình Minh, huyện Bù Đăng Bùi Công Quyền 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
87 TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng Trần Văn Thành 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
88 TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG NHẤT Thôn 3, Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Hiển 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
89 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NAI Thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng Nguyễn Bảo Trị 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
90 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC LIỄU Thôn 2, Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng Bùi Ngọc Tuấn 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
91 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng Đào Văn Tráng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
92 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NHAU Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng Trần Duy Thao 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
93 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂNG HÀ Thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng Hoàng Văn Lê 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
94 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Trần Xuân Sỹ 26/01/2016
Công bố ngày 29/12/2020
 
95 TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành Lâm Thị Ta Vi 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021
 
96 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THẮNG Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành Hoàng Thị Hằng 26/1/2016
Công bố ngày 13/7/2023
 
97 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Tổ 1, Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Hằng 26/01/2016
Công bố ngày 05/01/2021
 
98 TRẠM Y TẾ XÃ QUANG MINH Ấp Bào Têng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành Đinh Xuân Nam 26/1/2016
Công bố ngày 22/4/2022
 
99 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THÀNH Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành Phan Thị Sa 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021
 
100 TRẠM Y TẾ XÃ THÀNH TÂM Tổ 3, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành Lê Đức Thuận 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
101 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LẬP Ap 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thế Vinh 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
102 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LONG Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Oanh 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
103 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHƠN THÀNH Khu phố 8, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Lê Ngọc Loan 26/1/2016
Công bố ngày 11/3/2022
 
104 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẢO TIÊN QL 14, vòng xoay ngã tư Đồng Xoài, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài Trần Nguyên Nhung 26/1/2016
Công bố ngày 03/3/2022
 
105 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC Quốc lộ 14, KP 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài Trương Hữu Nhàn 27/5/2016
Công bố ngày 25/01/2022
 
106 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng Đặng Văn Đăng 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
Công bố lần 3 ngày 17/4/2023
 
107 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng,huyện Phú Riềng Đồng Minh Phú 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
108 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng Đàm Văn Tuyên 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
109 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng Đoàn Văn Tuấn 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
Công bố lần 3 ngày 17/4/2023
 
110 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng Lê Thị Hợp 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
111 TRẠM Y TẾ XÃ LONG BÌNH Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng Nguyễn Hữu Long 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
112 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng Hoàng Thùy Hương 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
113 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ RIỀNG Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng Hoàng Hữu Tuấn Trung 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
114 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng Trần Xuân Bách 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
115 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ NHO Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng Hoàng Văn Sứ 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
Công bố lần 3 ngày 10/4/2023
 
116 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng Đỗ Thị Chiều 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
117 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH Ấp 1, xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài Bùi Văn Quân Công bố ngày 03/3/2017 Công bố ngày 22/5/2018  
118 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẮNG Thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập Lâm Thanh Minh Công bố ngày 24/3/2017  
119 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĂN Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Ngọc Hưng Công bố ngày 24/3/2017  
120 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập Trần Văn Nhân Công bố ngày 24/3/2017  
121 TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập Phí Ngọc Tiến Công bố ngày 24/3/2017  
122 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Thị Phương Công bố ngày 24/3/2017  
123 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập Vũ Ngọc Tám Công bố ngày 24/3/2017  
124 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC MINH Thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Văn Đức Công bố ngày 24/3/2017  
125 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HẠNH Thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập   Công bố ngày 24/3/2017  
126 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập Mai Văn Triều Công bố ngày 10/4/2017  
127 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC NINH QL 13, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (Điểm lưu động)   Công bố ngày 19/5/2017  
128 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG Khu Đức Thiện, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Lê Hữu Hòa Công bố ngày 09/8/2017  
129 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP PHÚC PHÚ Ấp 3, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Trần Xuân Phúc Công bố ngày 09/8/2018  
130 CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC Quốc Lộ 14, ấp 1, xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bạch Sỹ Long Công bố ngày 01/10/2018  
131 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK MINH TÂM ĐT 741, KP6, P. Long Phước, TX. Phước Long Võ Thành Công Công bố ngày 17/10/2018  
132 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC Ấp 3, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Đặng Văn Đẩu Công bố ngày 15/02/2019  
133 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN PHƯỚC Ql 13, ấp 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Võ Thía Công bố ngày 02/4/2019  
134 BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 16 KP Phước An, P. Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước Nguyễn Thanh Hải Công bố ngày 08/5/2019  
135 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN BÙ NA Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Bùi Duy Hùng Công bố ngày 12/6/2019  
136 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS TÁM 108 Trần Hưng Đạo, phường Thác Mơ, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Vũ Ngọc Tám Công bố ngày 08/7/2019  
137 PHÒNG KHÁM SẢN NHI QUỐC TẾ HẠNH PHÚC Tổ 1, KP 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Hà Thị Bình Công bố ngày 19/8/2019  
138 PHÒNG TIÊM CHỦNG - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Hoàng Văn Trung Công bố ngày 11/12/2019  
139 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH LONG Tổ 1, Khu phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long Trương Phước Sở Công bố ngày 06/01/2020  
140 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK TÂM ĐỨC Số 746, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Đồng Kính Công bố ngày 26/3/2020  
141 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH KP Ninh Hòa, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Bế Đức Hiếu Công bố ngày 21/8/2020  
142 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ANH Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyên Phú Riềng, tinh Bình Phướ c Nguyễn Văn Lừng Công bố ngày 18/12/2020
Điều chỉnh tên đơn vị ngày 20/4/2023
 
143 PHÒNG KHÁM BỆNH NỘI TỔNG HỢP BSCKI PHẠM VĂN TIẾN 113, ấp Tân Phước, xa Phước Thiện, huyện Bù Đốp Phạm Văn Tiến Công bố ngày 13/01/2021  
144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ LÊ NGUYỄN (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LÊ NGUYỄN Quốc lộ 13, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tình Bình Phước Trần Thị Lệ Công bố ngày 28/01/2021  
145 VNVC BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH số 1109, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Ngô Chí Dũng Công bố ngày 03/6/2021  
146 PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ PHƯỚC LONG Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Trần Thị Hải Yến Công bố ngày 20/7/2021  
147 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS MINH Số 43, Trần Hưng Đạo, KP 3, Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long BS Cao Văn Minh Công bố ngày 29/9/2021  
148 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH MỸ SÀI GÒN Lô 14 đến lô 26, Đ.N3B, Khu CN Becamex, ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước BS La Văn Khoa Công bố ngày 14/01/2022  
149 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Lê Công Bình Công bố ngày 16/3/2022  
150 Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thanh Hợi, Tiêm chủng vắc xin Đức Phong QL 14, Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Hợi Công bố ngày 08/4/2022  
151 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Việt Mỹ SN 292, ĐT 741, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Đặng Văn Đăng Công bố ngày 21/4/2022
 
152 Cơ sở tiêm chủng vaccine Tâm An Phước – Cơ sở 1 QL 13, KP 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy Công bố ngày 06/7/2022  
153 Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Khải Nguyên Số 405, Nguyễn Huệ, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Võ Bằng Giáp Công bố ngày 03/8/2022  
154 Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Phòng khám đa khoa Minh Hưng Số 217, QL 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Phạm Văn Đạt Công bố ngày 08/8/2022  
155 Phòng tiêm chủng Vắc xin BS. Tám cơ sở 2 huyện Bù Đốp Số 167, Nguyễn Huệ, KP Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Vũ Ngọc Tuân Công bố ngày 05/10/2022  
156 Phòng tiêm chủng vắc xin Việt Mỹ Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Phạm Minh Thắng Công bố ngày 06/10/2022  
157 Phòng khám đa khoa Vũ Anh ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Võ Thị Thu Cúc Công bố ngày 04/11/2022  
158 Phòng tiêm chủng vắc xin Safpo 37.1 Bình Phước 950 QL 14, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nông Văn Thành Công bố ngày 23/11/2022  
159 Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Minh Lập Quốc lộ 14, tổ 1, ấp 2, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Lê Vạn Nam Công bố ngày 28/11/2022  
160 Phòng Chẩn đoán hình ảnh BS. CKI Lý Phước Vinh Khu phố 7, Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Lý Phước Vinh Công bố ngày 30/12/2022  
161 Phòng khám Huỳnh Hương Tổ 1, KP 4, phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hoài Hương Công bố ngày 17/01/2023  
162 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Mỹ Đức Đường Nguyễn Tất Thành, KP 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Phí Ngọc Tiến Công bố ngày 12/4/2023  
163 Phòng tiêm chủng vắc xin Tâm An Lộc Ninh số 194 KP Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Thanh Tuấn Công bố ngày 04/10/2023  
164 Cơ sở tiêm chủng Long Châu 09 – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu số 264, đường Nguyễn Huệ, Khu phố Phú Hưng, Phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Nguyễn Bạch Điệp Công bố ngày 04/11/2023  
165 Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Phước Bình Đường Độc Lập, Khu phố 5, Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Lưu Huỳnh Kim Mai Công bố ngày 07/11/2023  
166 Cơ sở tiêm chủng Bảo Anh Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Phạm Ngọc An Công bố ngày 08/11/2023  
167 Cơ sở tiêm chủng Bom Bo Thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Đào Văn Tráng Công bố ngày 08/11/2023  
Tổng cộng: 167 cơ sở
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay418,324
  • Tháng hiện tại5,395,737
  • Tổng lượt truy cập319,456,890
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây