Cập nhật Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 12.4)

Thứ năm - 13/04/2023 08:47 211
Cập nhật Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 12.4)
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 
           
STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Người đứng đầu cơ sở Ngày cấp Giấy chứng nhận hoặc công bố Ghi chú
1 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 123 HÙNG VƯƠNG Phường Tân Bình - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước Nguyễn Thị Lan 3/9/2015
Công bố ngày 08/10/2019
 
2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU LỘC NINH Khu Phố Ninh Thuận — Thị trấn Lộc Ninh — Huyện Lộc Ninh Lê Quang Lộc 09/03/2015
Công bố ngày 01/9/2020
 
3 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC NINH Khu Phố Ninh Hòa — Thị trấn Lộc Ninh — Huyện Lộc Ninh Bế Đức Hiếu 3/9/2015 Đã sáp nhập vào TTYT
4 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG Xã Lộc Hưng — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Lưu Thị Thanh Bình 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
5 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TẤN Ấp 5A - Xã Lộc Tấn — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Trần Viết Cường 09/03/2015
Công bố ngày 08/10/2018

Công bố lần 2 ngày 08/3/2023
 
6 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HIỆP Xã Lộc Hiệp — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Hoàn 09/03/2015
 Công bố ngày 08/10/2018

Công bố lần 2 ngày 09/3/2023
 
7 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HÒA Ấp 8C - Xã Lộc Hòa — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bình Phước Phạm Thị Ngọc Nga 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
8 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THẠNH Ấp Thạnh Trung — Xã Lộc Thạnh — Huyện Lộc Ninh Trần Thị Sáng 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
9 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC PHÚ Ấp Vẻ Vang - Xã Lộc Phú — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thành Trung 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
10 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC NINH Khu phố Ninh Thịnh — Thị trấn Lộc Ninh — Huyện Lộc Ninh Trần Doãn Chung 09/03/2015
 Công bố ngày 29/4/2020
 
11 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THUẬN Ấp 6—Xã Lộc Thuận — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Trần Lộc 09/03/2015
 Công bố ngày 02/6/2020
 
12 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN Ấp 1 — Xã Lộc An — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Nguyễn Anh  Sang 3/9/2015
Công bố ngày 07/01/2023
 
13 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÀNH Ấp Tà Tê 1 — Xã Lộc Thành — Huyện Lộc Ninh Đỗ Liêm Chính 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
14 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC ĐIỀN Xã Lộc Điền — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Lê Văn Được 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
15 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÁI Ấp 3 — Xã Lộc Thái — Huyện Lộc Ninh — tỉnh Bỉnh Phước Nguyễn Thị Lan Hương 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
16 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC KHÁNH Ấp Sốc Lớn — Xã Lộc Khánh — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Quỳnh Nga 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
17 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THỊNH Ấp Tà Thiết—Xã Lộc Thịnh — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Phương Lan 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
18 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THIỆN Ấp 1 — Xã Lộc Thiện — Huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Huệ 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020
 
19 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC QUANG Ấp Chàng II—Xã Lộc Quang — Huyện Lộc Ninh Trần Văn Thi 09/03/2015
 
 
Công bố ngày 12/5/2020
 
20 TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI Quốc lộ 14, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài Trịnh Xuân Thiều 11/20/2015
Công bố ngày 28/01/2022
 
21 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THIỆN Đường Trần Quang Khải, Khu phố Bình Thiện, Phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài Cao Thị Thiện 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
22 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN XUÂN Kp Suối Đá, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài Ngọ Thị Chinh 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
23 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN ĐỒNG Đường số 1, Kp 3, Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài Nông Thị Nhi 11/20/2015
Công bố ngày 09/02/2022
 
24 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN PHÚ Đ. Trần Phú, Kp. Phú Thanh, P. Tân Phú, thành phố Đồng Xoài Đỗ Thị Minh Thương 11/20/2015
Công bố ngày 07/02/2022
 
25 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN BÌNH Kp. Tân Trà I, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài Vi Thị Hương 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
26 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THÀNH Quốc lộ 14, Ấp 6, xã Tân Thành, Tthành phố Đồng Xoài Đỗ Thị Thu Hiền 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
27 TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN HƯNG Đường ĐT 741, Ấp 2, Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài Nguyễn Thị Dung 11/20/2015
Công bố ngày 09/02/2022
 
27 TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN THÀNH Quốc lộ 14, Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài Lê Thị Thùy Linh 11/20/2015
Công bố ngày 08/02/2022
 
28 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG PHÚ Khu phố Tân Liên, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/22/2015 Đã sáp nhập vào TTYT
29 TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC Quốc lộ 14, Ấp 1, xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài Nguyễn Thị Phượng Mai 11/25/2015 Đã sáp nhập vào CC DSKHHGĐ
30 TRẠM Y TẾ XÃ THANH LƯƠNG Tổ 3, Ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, Tx. Bình Long Trần Thị Khuyên 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
31 TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHÚ Tổ 1, Ấp Vườn Rau Xã, Thanh Phú, Tx . Bình Long Hồ Văn Hiệu 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
32 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ THỊNH Tổ 3, Kp. Phú Thuận, P. Phú Thịnh, Tx. Bình Long Lâm Kim Phượng Công bố ngày 20/11/2020  
33 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ ĐỨC Tổ 6, KP. Phú Lộc, P. Phú Đức, Tx. Bình Long Thiệu Hoàng Đạt 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
34 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN LỘC Đường Trừ Văn Thố, Kp. Phú Cường, P. An Lộc Nguyễn Thị Bích Huệ 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
35 TRẠM Y TẾ PHẠM HƯNG CHIẾN Tổ 1, KP. Phú Tân, P. Hưng Chiến, TX. Bình Long Bùi Thị Hải Hằng 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020
 
36 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP Kp. Thanh Xuân, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp Ngô Văn Nguyên 9/17/2015
Công bố ngày 16/01/2022
 
37 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÙ ĐỐP TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp Ngô Văn Nguyên 9/17/2015 Đã sáp nhập vào TTYT
38 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THANH BÌNH Kp. Thanh Xuân, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp Nguyễn Thị Thu Hà 9/17/2015
 

Công bố ngày 18/01/2022
 
39 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp Đỗ Thị Bích Hạnh 9/17/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
40 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp Nguyễn Đức Lương 9/17/2015
Công bố ngày 19/01/2022
 
41 TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÒA Ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp Nguyễn Viết Dũng 9/17/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
42 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG PHƯỚC Ấp 5, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp Bùi Thị Thu Liễu 9/17/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
43 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THIỆN Ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp Nguyễn Thị Lệ Chi 9/17/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
44 TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN HƯNG Thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp Cấn Công Quyết 9/17/2015
Công bố ngày 18/01/2022
 
45 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN KP1, Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản La Văn Dầu 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
Cập nhật người đứng đầu cơ sở
46 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN KHAI Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Tuyết Thanh 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
47 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN Xã Tân Quan, huyện Hớn Quản Lê Thị Châu 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
48 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản Hoàng Ngọc Sáng 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
49 TRẠM Y TẾ XÃ THANH AN Ấp An Quý, Xã Thanh An, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Nở 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
50 TRẠM Y TẾ XÃ AN KHƯƠNG Xã An Khương, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Lựu 26/10/2015
 Công bố ngày 16/7/2021
 
51 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Quản Lợi B, Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản Trần Thị Thu Loan 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
52 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG Số 69, Trăn Hưng Đạo, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long Nguyễn Xuân Vịnh 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
53 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN Xã Phước An, huyện Hớn Quản Vương Minh Tâm 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
54 TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH Ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Thìn 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
55 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NƠ Ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản Trần Đình Trọng 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
56 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP Ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản Phan Văn Tập 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
57 TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC Ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản Hoàng Thị Ngân 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
58 TRẠM Y TẾ XÃ MINH TÂM xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản Phạm Phương Nam 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
59 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ xã An Phú, huyện Hớn Quản Phạm Thị Thanh Huyền 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021
 
60 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG Đường Phan Bội Châu, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long Trần Ngọc Ẩn 26/10/2015
Công bố ngày 04/10/2017 Công bố lần 2 ngày 20/11/2020
 
61 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH KP 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
62 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG PHƯỚC KP 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
63 TRẠM Y TẾ XÃ LONG GIANG Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
64 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SƠN GIANG Thôn Bình Giang II, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
65 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÍN Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
66 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG THỦY Khu 4, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
67 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THÁC MƠ Số 09, Lê Quý Đôn, Khu 3, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long   20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
68 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHƯỚC LONG Đường CMT8, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long Lê Thanh Long 20/11/2015 Đã sáp nhập vào TTYT
69 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG Đường CMT8, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long Lê Thanh Long 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022
 
70 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI Ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú Đinh Thị Tuyết Lan 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020
 
71 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TIẾN Ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú Vũ Thị Lợi 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020
 
72 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú Lương Văn Đồng 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
73 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú Nguyễn Thanh Phong 16/12/2015
Công bố ngày 18/12/2020
 
74 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP Ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng phú Huỳnh Ngọc Quốc Thiên 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
75 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị A 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
76 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú Lương Văn Ngôn 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
77 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA Ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú Vi Thị Xuân 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
78 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM Ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú Trần Ngọc Thắng 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021
 
79 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN PHÚ Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Nin 16/12/2015
 

Công bố ngay 18/12/2020
 
80 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN PHÚ Ấp Thuận phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú Nguyễn Thị Loan 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020
 
81 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÙ ĐĂNG Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Đức Thiên, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Lê Hữu Hòa 15/1/2016 Đã sáp nhập vào TTYT
82 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Đức Thiên, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Lê Hữu Hòa 15/01/2016
Công bố ngày 19/8/2017
 
83 TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO Thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Trung 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
84 TRẠM Y TẾ XÃ ĐƯỜNG 10 Thôn 1, Xã Đường 10, huyện Bù Đăng Trương Tấn Tạng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
85 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng Ngô Xuân Đạo 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
86 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC SƠN Thôn 4, Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng Phan Hoàng Luân 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
87 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐỨC PHONG Đường Lê Hồng Phong, Khu phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Bùi Thanh Thảo 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
88 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA BÌNH Thôn Bình Trung, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng Trần Duy Nhất 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
89 TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT Thôn 5, Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng Nông Đức Lượng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
90 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TRUNG Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng Nguyễn Công Dũng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
91 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH Thôn 3, Xã Bình Minh, huyện Bù Đăng Bùi Công Quyền 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
92 TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng Trần Văn Thành 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
93 TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG NHẤT Thôn 3, Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Hiển 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
94 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NAI Thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng Nguyễn Bảo Trị 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
95 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC LIỄU Thôn 2, Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng Bùi Ngọc Tuấn 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
96 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng Đào Văn Tráng 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
97 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NHAU Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng Trần Duy Thao 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
98 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂNG HÀ Thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng Hoàng Văn Lê 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022
 
99 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Trần Xuân Sỹ 26/01/2016
Công bố ngày 29/12/2020
 
100 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK HỒNG LÝ Tổ 5, Khu phố 1, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Hồng Lý 26/1/2016 ngừng hoạt động
101 TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành Lâm Thị Ta Vi 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021
 
102 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THẮNG Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành   26/1/2016 Hết hạn
103 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Tổ 1, Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Hằng 26/01/2016
Công bố ngày 05/01/2021
 
104 TRẠM Y TẾ XÃ QUANG MINH Ấp Bào Têng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành Đinh Xuân Nam 26/1/2016
Công bố ngày 22/4/2022
 
105 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THÀNH Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành Phan Thị Sa 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021
 
106 TRẠM Y TẾ XÃ THÀNH TÂM Tổ 3, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành Lê Đức Thuận 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
107 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LẬP Ap 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thế Vinh 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
108 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LONG Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Oanh 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021
 
109 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHƠN THÀNH Khu phố 8, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Lê Ngọc Loan 26/1/2016
Công bố ngày 11/3/2022
 
110 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẢO TIÊN QL 14, vòng xoay ngã tư Đồng Xoài, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài Trần Nguyên Nhung 26/1/2016
Công bố ngày 03/3/2022
 
111 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC Quốc lộ 14, KP 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài Trương Hữu Nhàn 27/5/2016
Công bố ngày 25/01/2022
 
112 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng Hoàng Văn Sứ 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
113 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng,huyện Phú Riềng Đồng Minh Phú 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
114 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng Đàm Văn Tuyên 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
115 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng Bùi Đắc Thi 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
116 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng Lê Thị Hợp 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
117 TRẠM Y TẾ XÃ LONG BÌNH Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng Nguyễn Hữu Long 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
118 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng Hoàng Thùy Hương 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
119 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ RIỀNG Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng Hoàng Hữu Tuấn Trung 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
120 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng Trần Xuân Bách 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
121 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ NHO Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng Đoàn Văn Tuấn 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
122 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng Đỗ Thị Chiều 20/6/2016
 Công bố ngày 23/3/2017

Công bố lần 2 ngày 26/12/2022
 
123 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH Ấp 1, xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài Bùi Văn Quân Công bố ngày 03/3/2017 Công bố ngày 22/5/2018  
124 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẮNG Thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập Lâm Thanh Minh Công bố ngày 24/3/2017  
125 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĂN Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Ngọc Hưng Công bố ngày 24/3/2017  
126 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập Trần Văn Nhân Công bố ngày 24/3/2017  
127 TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập Phí Ngọc Tiến Công bố ngày 24/3/2017  
128 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Thị Phương Công bố ngày 24/3/2017  
129 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập Vũ Ngọc Tám Công bố ngày 24/3/2017  
130 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC MINH Thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Văn Đức Công bố ngày 24/3/2017  
131 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HẠNH Thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập   Công bố ngày 24/3/2017  
132 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập Mai Văn Triều Công bố ngày 10/4/2017  
133 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC NINH QL 13, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (Điểm lưu động)   Công bố ngày 19/5/2017  
134 PHÒNG KHÁM NỘI - BS PHAN VĂN HOAN KP. Ninh Phước, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh Phan Văn Hoan Công bố ngày 19/5/2017  
135 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG Khu Đức Thiện, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng Lê Hữu Hòa Công bố ngày 09/8/2017  
136 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN QL13, ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản Trần Đình Tuấn Công bố ngày 18/9/2017  
137 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP PHÚC PHÚ Ấp 3, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Trần Xuân Phúc Công bố ngày 09/8/2018  
138 CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC Quốc Lộ 14, ấp 1, xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bạch Sỹ Long Công bố ngày 01/10/2018  
139 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK MINH TÂM ĐT 741, KP6, P. Long Phước, TX. Phước Long Võ Thành Công Công bố ngày 17/10/2018  
140 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK HƯNG SƯƠNG Thôn Đắk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Ngọc Hưng Công bố ngày 21/11/2018  
141 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC Ấp 3, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Đặng Văn Đẩu Công bố ngày 15/02/2019  
142 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN PHƯỚC Ql 13, ấp 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Võ Thía Công bố ngày 02/4/2019  
143 BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 16 KP Phước Án, P. Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước Nguyễn Thanh Hải Công bố ngày 08/5/2019  
144 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HOÀNG NAM Số 953, Đ. Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Hoàng Nam Công bố ngày 23/5/2019  
145 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN BÙ NA Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Bùi Duy Hùng Công bố ngày 12/6/2019  
146 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS TÁM 108 Trần Hưng Đạo, phường Thác Mơ, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Vũ Ngọc Tám Công bố ngày 08/7/2019  
147 PHÒNG KHÁM SẢN NHI QUỐC TẾ HẠNH PHÚC Tổ 1, KP 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Hà Thị Bình Công bố ngày 19/8/2019  
148 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA ĐỨC TRÍ 336 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Toàn Công bố ngày 26/8/2019 ngừng hoạt động
149 PHÒNG TIÊM CHỦNG - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Hoàng Văn Trung Công bố ngày 11/12/2019  
150 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN HẠNH Số 63, thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Trương Lương Chức Công bố ngày 19/12/2019  
151 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH LONG Tổ 1, Khu phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long Trương Phước Sở Công bố ngày 06/01/2020  
152 CÔNG TY TNHH MTV PKĐK TÂM ĐỨC Số 746, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Đồng Kính Công bố ngày 26/3/2020  
153 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH KP Ninh Hòa, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Bế Đức Hiếu Công bố ngày 21/8/2020  
154 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ANH Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyên Phú Riềng, tinh Bình Phướ c Nguyễn Văn Lừng Công bố ngày 18/12/2020  
155 PHÒNG KHÁM BỆNH NỘI TỔNG HỢP BSCKI PHẠM VĂN TIẾN 113, ấp Tân Phước, xa Phước Thiện, huyện Bù Đốp Phạm Văn Tiến Công bố ngày 13/01/2021  
156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ LÊ NGUYỄN (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LÊ NGUYỄN Quốc lộ 13, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tình Bình Phước Trần Thị Lệ Công bố ngày 28/01/2021  
157 BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 12, Trần Hưng Đạo, KP Phú Tân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Hàn Văn Túy    
158 VNVC BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH số 1109, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Ngô Chí Dũng Công bố ngày 03/6/2021  
159 PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ PHƯỚC LONG Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Trần Thị Hải Yến Công bố ngày 20/7/2021  
160 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU PHÚ RIỀNG Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng BS Nguyễn Bá Nhàn Công bố ngày 11/8/2021  
161 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU ĐỒNG PHÚ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú BS Nguyễn Thoàn Công bố ngày 16/8/2021  
162 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS MINH Số 43, Trần Hưng Đạo, KP 3, Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long BS Cao Văn Minh Công bố ngày 29/9/2021  
163 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH MỸ SÀI GÒN Lô 14 đến lô 26, Đ.N3B, Khu CN Becamex, ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước BS La Văn Khoa Công bố ngày 14/01/2022  
164 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Lê Công Bình Công bố ngày 16/3/2022  
165 PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HỒNG LÝ Tổ 4, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Từ Thị Hồng Lý Công bố ngày 23/3/2022 Ngưng hoạt động
166 Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thanh Hợi, Tiêm chủng vắc xin Đức Phong QL 14, Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Hợi Công bố ngày 08/4/2022  
167 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Việt Mỹ SN 292, ĐT 741, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Đặng Văn Đăng Công bố ngày 21/4/2022
 
168 Cơ sở tiêm chủng vaccine Tâm An Phước – Cơ sở 1 QL 13, KP 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Thanh Thủy Công bố ngày 06/7/2022  
169 Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Khải Nguyên Số 405, Nguyễn Huệ, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Võ Bằng Giáp Công bố ngày 03/8/2022  
170 Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Phòng khám đa khoa Minh Hưng Số 217, QL 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Phạm Văn Đạt Công bố ngày 08/8/2022  
171 Phòng tiêm chủng Vắc xin BS. Tám cơ sở 2 huyện Bù Đốp Số 167, Nguyễn Huệ, KP Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Vũ Ngọc Tuân Công bố ngày 05/10/2022  
172 Phòng tiêm chủng vắc xin Việt Mỹ Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Phạm Minh Thắng Công bố ngày 06/10/2022  
173 Phòng khám đa khoa Vũ Anh ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Võ Thị Thu Cúc Công bố ngày 04/11/2022  
174 Phòng tiêm chủng vắc xin Safpo 37.1 Bình Phước 950 QL 14, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nông Văn Thành Công bố ngày 23/11/2022  
175 Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Minh Lập Quốc lộ 14, tổ 1, ấp 2, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Lê Vạn Nam Công bố ngày 28/11/2022  
176 Phòng Chẩn đoán hình ảnh BS. CKI Lý Phước Vinh Khu phố 7, Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Lý Phước Vinh Công bố ngày 30/12/2022  
177 Phòng khám Huỳnh Hương Tổ 1, KP 4, phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hoài Hương Công bố ngày 17/01/2023  
178 Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Mỹ Đức Đường Nguyễn Tất Thành, KP 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Phí Ngọc Tiến Công bố ngày 12/4/2023  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,688
  • Hôm nay408,354
  • Tháng hiện tại408,354
  • Tổng lượt truy cập285,806,455
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây