Danh sách cơ sở đủ điều kiện mua bán sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virut SARS-CoV-2 (cập nhật đến ngày 11/7/2022)

Thứ hai - 11/07/2022 17:24 324
Danh sách cơ sở đủ điều kiện mua  bán sinh phẩm xét nghiệm nhanh  kháng nguyên virut SARS-CoV-2 (cập nhật đến ngày 11/7/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NHANH
KHÁNG NGUYÊN VIRUT SARS-CoV-2

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Tên trang thiết bị y tế Số Phiếu tiếp nhận của Sở Y tế
01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dược phẩm Bình Phú Khu khố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bộ xét nghiệm nhanh cá nhân Covid-19 210000001/PCBMB-BP ngày 12/8/2021
02 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y tế An Lộc 39 Nguyễn Du, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Test nhanh Covid 19 210000003/PCBMB-BP ngày 29/9/2021
03 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 190 Số 318 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
210000004/PCBMB-BP ngày 08/11/2021
04 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 229 Số 134 Điểu Ông, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước,  - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
210000005/PCBMB-BP ngày 08/11/2021
05 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 232 Số 135 Lê Quý Đôn. phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
210000006/PCBMB-BP ngày 08/11/2021
06 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 140 số 836-838 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
210000007/PCBMB-BP ngày 08/11/2021
07 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MEDICAL VIỆT NAM Số nhà 937, QL 14, Khu phố 1, Xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 210000008/PCBMB-BP ngày 02/12/2021
08 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆP PHÁT Số 73 đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu Biocredit Covid-19 Ag;
- Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid 19: Humasis COVID -19 Ag Test;
- Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu SGTi - Flex Covid-19 Ag.
210000009/PCBMB-BP ngày 10/12/2021
09 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 440 số 68 đường Trần Hưng Đạo, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
220000001/PCBMB-BP ngày 16/02/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 482 số 780 QL 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test;
- Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive
220000002/PCBMB-BP ngày 16/02/2022
11 Quầy thuốc Ánh Hồng SN 188, ĐT 732. Thôn Phú hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Các loại test nhanh kháng nguyên Covid-19 được phép lưu hành 220000003/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
12 Nhà thuốc Trịnh Dũng Số 795B, QL 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Các loại test nhanh kháng nguyên Covid-19 220000004/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
13 Nhà thuốc Đăng Khoa SN 218, tổ 4, thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Test nhanh kháng nguyên Covid-19 do Bộ Y tế lưu hành 220000005/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
14 ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH PHƯỚC SỐ 1 Thửa dất số 58, Tờ bản đồ số 13, Đường ĐT741, Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000006/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
15 ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH PHƯỚC SỐ 2  Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Đồng 3, Phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000007/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
16 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH PHƯỚC SỐ 4 42-44-46 Hùng Vương, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000008/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
17 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI BÌNH PHƯỚC - NHÀ THUỐC AN KHANG BÌNH PHƯỚC SỐ 5 Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000009/PCBMB-BP ngày 14/3/2022
18 Nhà thuốc Tân Dược 78 Số 35, tổ 3, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000010/PCBMB-BP ngày 22/3/2022
19 Quầy thuốc Như Ý Số 02, thôn 10, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Bộ Kit test nhanh kháng nguyên, test nhanh Covid-19, SAR- CoV-2 220000011/PCBMB-BP ngày 30/3/2022
20 Quầy thuốc Thu Hường Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Bộ Kit test nhanh kháng nguyên, test nhanh Covid-19, SAR- CoV-2 220000012/PCBMB-BP ngày 30/3/2022
21 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG Số 73- 75 Điểu Ong, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Genedia; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Hightop 220000013/PCBMB-BP ngày 31/3/2022
22 Quầy thuốc Trí Nhân Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Bộ Kit test nhanh kháng nguyên/test nhanh Covid-19, SAR- CoV-2 220000014/PCBMB-BP ngày 31/3/2022
23 Quầy thuốc Hồng Vân Tổ 1, ấp 4, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Bộ Kit test nhanh kháng nguyên/test nhanh Covid-19, SAR- CoV-2 220000015/PCBMB-BP ngày 05/4/2022
24 Quầy thuốc Cẩm Tuyết Tổ 4, KP Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Bộ Kit test nhanh kháng nguyên/test nhanh Covid-19, SAR- CoV-2 220000016/PCBMB-BP ngày 05/4/2022
25 Quầy thuốc Kim Long Đội 2, ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phù, Tỉnh Bình Phước Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19 220000017/PCBMB-BP ngày 12/4/2022
26 Nhà thuốc Trà Giang Số 844, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Test nhanh kháng nguyên Covid-19/SAR- CoV-2; Các Sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cho phép lưu hành 220000018/PCBMB-BP ngày 12/4/2022
27 Quầy thuốc Liên Châu Trung tâm thương mại Bù Nho, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Bộ kít test nhanh kháng nguyên/test nhanh Covid -19, SAR-CoV 2 220000019/PCBMB-BP ngày 14/4/2022
28 Quầy thuốc Long Nhật Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước
 
Thiết bị test kháng nguyên, test nhanh covid 19
 
220000020/PCBMB-BP ngày 17/4/2022
29 Nhà thuốc Bích Hằng Đường Phan Bội Châu, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 220000021/PCBMB-BP ngày 21/4/2022
30 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 728 20 đường 6 Tháng 1, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive 220000022/PCBMB-BP ngày 17/5/2022
31 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 687 37 Nguyễn Tất Thành, KP 4, phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive 220000023/PCBMB-BP ngày 02/6/2022
32 Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity – Nhà thuốc Pharmacity số 1373 513 Phú Riềng Đỏ, KP Tân Tiến, phường Tân Xuân, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bộ kit test nhanh kháng nguyên covid-19; Bộ kit test nhanh kháng thể covid-19
 
220000024/PCBMB-BP ngày 30/6/2022
33 Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity – Nhà thuốc Pharmacity số 1359 230 ĐT 741, chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Bộ kit test nhanh kháng nguyên covid-19; Bộ kit test nhanh kháng thể covid-19 220000025/PCBMB-BP ngày 30/6/2022
34 Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity – Nhà thuốc Pharmacity số 1379 567 đường ĐT 741, tổ 9, KP Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Bộ kit test nhanh kháng nguyên covid-19; Bộ kit test nhanh kháng thể covid-19 220000026/PCBMB-BP ngày 30/6/2022
35 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 744 1309 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive 220000027/PCBMB-BP ngày 11/7/2022
36 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 686 262 Nguyễn Huệ, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu: Humasis COVID-19 Ag Test; Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Decive 220000028/PCBMB-BP ngày 11/7/2022

(Danh sách cập nhật đến ngày 11/7/2022)./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay385,409
  • Tháng hiện tại15,403,314
  • Tổng lượt truy cập281,339,002
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây