Bao gồm: Lĩnh vực Dược phẩm mỹ phẩm; Lĩnh vực Khám chữa bệnh; Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thứ sáu - 23/03/2018 10:17 1851
Áp dụng cho các cơ sở công lập và ngoài công lập có đăng ký các hình thức kinh doanh về khám bệnh chữa bệnh, dược phẩm mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm

  

I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1

Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

 Tải về

2

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 Tải về

3

Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

 Tải về

4

Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh

 Tải về

5

Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

6

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

7

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh

 Tải về

8

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật khám bệnh

 Tải về

9

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Tải về

10

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

 Tải về

11

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

12

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

13

Hồ sơ đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

14

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 Tải về

15

Thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

 Tải về

16

Mẫu hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

 Tải về

17

Mẫu hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

 Tải về

18

Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

Tải về

II. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM

1

Mẫu đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược

 Tải về

2

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do mất, hư hỏng

 Tải về

3

Mẫu Giấy xác nhận thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 Tải về

4

Mẫu đơn Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

 Tải về

5

Bản đề nghị công bố Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 Tải về

6

Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 Tải về

7

Thay đổi danh sách người hướng dẫn kiến thực chuyên môn dược

 Tải về

8

Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 Tải về

9

Mẫu Danh sách người hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn dược

 Tải về

10

Mẫu đăng ký danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc

 Tải về

11

Mẫu số 01/GPP: Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì Nhà thuốc đạt chuẩn GPP (Áp dụng cho trường hợp cấp mới và tái thẩm định)

 Tải về

12

Mẫu số 01/GPP: Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì Quầy thuốc đạt chuẩn GPP (Áp dụng cho trường hợp cấp mới và tái thẩm định)

 Tải về

13


Mẫu số 01/GPP: Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì Tủ thuốc Trạm Y tế đạt chuẩn GPP (Áp dụng cho trường hợp cấp mới và tái thẩm định)

 Tải về

14

Mẫu số 01/GDP: Đơn đăng ký đánh giá duy trì đáp ứng GDP (Áp dụng cho trường hợp cấp mới và tái thẩm định)

 Tải về

15

Mẫu số 02/GDP: Đơn đăng ký đánh giá đáp ứng GDP đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại (Áp dụng cho trường hợp cấp mới và tái thẩm định)

 Tải về

16

Mẫu số 18 Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng biện pháp an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt áp dụng với nhà thuốc

 Tải về

17

Mẫu số 19: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 Tải về

18

Mẫu đơn Cấp lại GCN KD thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh

 Tải về

19

Mẫu đơn Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do mất, hư hỏng

 Tải về

20

Mẫu đơn Cấp lại GCN KD thuốc do thông tin sai cho cơ quan cấp

 Tải về

21

Mẫu đơn Cấp GCN KD thuốc do bị thu hồi theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược

 Tải về

22

Mẫu đơn cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược do điều chỉnh GCN KD thuốc nhưng không thay đổi ĐK KD

 Tải về

III. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Mẫu đơn công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 

2

Mẫu đơn cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế

 

3

Mẫu đơn cấp đổi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế

 

4

Mẫu đơn cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý trên địa bàn tỉnh

 

5

Mẫu đơn cấp giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh

 

6

Mẫu đơn cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế

 

7

Mẫu đơn cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế 

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập720
  • Hôm nay28,574
  • Tháng hiện tại12,842,264
  • Tổng lượt truy cập361,509,375
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây